Vårt parti

Partidistriktet

Socialdemokraterna Gävleborg är partiets regionala nivå i Gävleborgs län. Partidistriktet leds av en styrelse som väljs av distriktskongressen i april varje år.

Se hela partidistriktets styrelse

Internationalisten

Socialdemokratin är en internationell rörelse som vill göra världen bättre och mer rättvis för alla. Vill du vara med i det spännande och nödvändiga arbetet för en rättvisare värld?

Anmäl dig

Arbetarekommuner

Gävleborgspartidistrikt har tio arbetarkommuner.

Klicka här för att se kontaktuppgifter till samtliga.