Partidistriktet

Socialdemokraterna Gävleborg är partiets regionala nivå i Gävleborgs län. Partidistriktet leds av en styrelse som väljs av distriktskongressen i april varje år. År 2016 har distriktsstyrelsen följande sammansättning:

Ordförande
Åsa Lindestam, Söderhamn
070-600 80 13

Vice ordförande
Peter Kärnström, Sandviken
070- 370 93 32

Facklig ledare
Patrik Lundqvist, Sandviken
072-538 43 85

Studieorganisatör
Daniel Olsson, Gävle

Övrig ledamot VU
Monica Olsson, Nordanstig

Bollnäs            ledamot Kristoffer Lindberg
                        ersättare Lena Sundh-Berglund
Gävle               ledamot Åsa Wiklund-Lång
                        ersättare Ahmed Amin
Hofors             ledamot Kenneth Axling
                        ersättare Tiina Kauppi
Hudiksvall        ledamot Barry Gustafssson
                        ersättare Nina Burchardt
Ljusdal            ledamot Örjan Fridner
                       ersättare Stina Mickelsson
Nordanstig      ledamot Monica Olsson
                        ersättare Olia Wigg
Ockelbo          ledamot Anna Schönning
                       ersättare Magnus Jonsson
Ovanåker        ledamot Einar Wängmark
                       ersättare Yoomi Renström
Sandviken       ledamot Peter Kärnström
                        ersättare Ingrid Hedin Amrén
Söderhamn     ledamot Alexandra Gard
                        ersättare Sven-Olof Larsson

   
   
Sidan uppdaterades senast: 2011-09-01 15:15