Engagera dig

Socialdemokraterna i Göteborg bedriver verksamhet året runt och består av näramre 100 föreningar att engagera sig i.