Motioner höst 2016

Nedan följer in lista på alla inkomna motioner och motionärer. Motionerna kommer att publiceras i sin helhet när motionerna är behandlade av distriktsstyrelsen och fått ett utlåtande. Detta kommer ske senaste en vecka innan distriktskongressen. 

Om du saknar din motion nedan så beror det på att den har lokalanknytning och därför hänförs till vårens distriktskongress.

 

 

Namn på motionen

Motionär/Förening

Avskaffande av EBO-lagen

Abdirahman Siyad/SSU

Hållbar fred och nedrustning

Anita Wahlberg/Enskild

Heltid som rättighet och delade turer ska tas bort

Anna Skarsjö/Kommunal sydväst sdf/Kommunal sdf

Plats på äldreboende I

Anneli Erikson/Kordedala sdf

Kontanthantering på bankerna I

Anneli Eriksson/Norra Älvstranden sdf/Kortedala sdf

Använd skolans resurser bättre

Ann-Marie Linnarsson-Palm/Vildrosorna sdk

Inför ett förbud mot mikroplast i kosmetika

Axel Andersson/SSU

Förbjud all engångsplast av fossilt material

Birgitta Glada/Kortedala sdf

Förstärkning av informationen till boende i de mer utsatta förort

Bo Sundström/Norra Älvstranden sdf

Avdrag på skatten för avgift till a-kassan och fackförening

Byggnads sdf

Kampen för full sysselsättning kräver en ny inriktning på den eko

Byggnads sdf

Kollektivavtal vid upphandling

Byggnads sdf

Nya, moderna mål för Riksbanken

Byggnads sdf

Riv upp Lex Laval

Byggnads sdf

Skillnad mellananställdas och arbetsgivares avgifter och skat

Byggnads sdf

Åtgärder vid uteblivna REHAB-insatser

Byggnads sdf

Ökade inversteringar i trafikinfrastruktur och bostäder!

Byggnads sdf

Ökade investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder

Byggnads sdf

En ny politisk ordning och behovet av en maktutredning

Byggnads sdf 

Dags för jämlikhet

Byggnads sdf/ Elektrikerna/SEKO/Målarna/Fastighets

Ålderspension

Byggnads sdf/Elektrikerna/SEKO sjö/SEKO/Målarna/Fastighets

Den svenska modellen haltar

Byggnads sdf/Elektrikerna/SEKO/Målarna/Fastighets

En allmännytta, för alla

Byggnads sdf/Elektrikerna/SEKO/Målarna/Fastighets

Feministisk stadsplanering och rätten till trygghet i det offentliga r

C Dalman-Eek, A Schagerström/Kortedala sdf/Avantgarde/S skärgården sdf/GSHF

Bilda ett nytt civilförsvar som en del av ett nytt folkförsvar.

Carl-Gunnar Haglund/Kortedala sdf

Mikroplaster

Carl-Gunnar Haglund/Kortedala sdf

Barnäktenskap

Cenab Turunc/Internationella föreningen

Integrationsminister

Cenab Turunc/Internationella föreningen

Vigselrätt

Cenab Turunc/Internationella föreningen

Lagändring för värdig ålderdom

Claudia Pedrini/Kommunal sdf

En demokrati för alla

Cristian Delgado/Internationella föreningen

Stoppa näthatet

Daniel Bjurqvist/SSU

Underteckna ILO-konventionenII

Daniel Bjurqvist/SSU

Underlätta för försäkringskassan att bidra till lösningen av fusk av

Daniel Havdelin/Bergum-Gunnilse sdf

Våld i nära relation

Daniel Havdelin/Bergum-Gunnilse sdf

7 timmars arbetsdag

Emma Rosengren/Lundby sdk

Gemensam bokföring och banktjänst för S-föreningar

Vujadin Kozomora/Torslanda S förening

Patientbemötande i vården

Emma Rosengren/Lundby sdk

Valmöjlighet i äldreomsorg

Emma Rosengren/Lundby sdk

Diastasis recti bland kvinnor

Eva Magnusson/Vildrosorna

Rätt till garantipension

Eva Magnusson/Vildrosorna/Lövgärdets sdf

Bevara den tillfälliga lagen tillfällig

GSHF

Bättre vårdkedjor för kvinnor med bröstcancer

GSHF

En hållbar integration

GSHF

Fler vägar till permanent uppehållstillstånd

GSHF

Global och progressiv förmögenhets-, arvs- och gåvoskatt

GSHF

Krafttag mot vapenbrottsligheten

GSHF

Låt barnen få vara med sina föräldrar

GSHF

Mamma, pappa, barn - för stjärnfamiljernas rätt till likställt föräld

GSHF

Nästa kliv för en modern välfärd - Psykisk ohälsa

GSHF

Studenter och sjukförsäkring

GSHF

Underteckna ILO-konventionen

GSHF

Bojkott - för ett fritt Västsahara

GSHF/SSU

För en politik för trygga jobb och framtidshopp

Handels sdf

För en samtyckeslagstiftning

Handels sdf

Från ett skattesystem för de få till ett skattesystem för de många

Hans Hahn/Enskild

Gör oss stolta igen

Hans Hahn/Enskild

Lämna över anställningsskyddet till parterna

Hans Hahn/Enskild

Sätt fortsatt press på Marocko

Hans Hahn/Enskild

Ränteavdrag

Hans Hörnsten/Enskild

Skattemotion

Hans Hörnsten/Enskild

Snabblåneföretag

Hans Hörnsten/Enskild

Låt alla barn få samma möjligheter, sloka diskriminerande regler i

Helene Pohlstrand/Majorna sdf

Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid

IF  Metall sdf/Norra Älvstranden sdf

Förtroendemannalaggen inom bemanningsbranchen

IF Metall sdf

Höj taket för ersättning vid lönebidrag

IF Metall sdf

Kontanthantering på bankerna II

IF Metall sdf

Oseriösa företag ska inte få stöd från Arbetsförmedlingen

IF Metall sdf

Plats på äldreboende II

IF Metall sdf

Regelverk i A-kassan

IF Metall sdf

Religiösa friskolor

IF Metall sdf

Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstidII

IF Metall sdf

Rättvisare ersättningar II

IF Metall sdf

Översyn av skattesystemet i syfte att få ett jämställt skattesystem

IF Metall sdf

Pensionssystemet

Ingela Tuvegran/Norra Älvstranden sdf

Krav på arbetsgivare att ha kollektivavtal där man har lönebidrag

Ivy Salaris/Fastighets sdf/Byggnads/ Elektrikerna/Målarna/SEKO

Konstruktion av en gemensam svensk identitet

Jan Tayfur o Cristian Delgado/Enskild

Att skifta överskottet i bytesbalansen till inhemska investeringar

Jennifer Cardell o Maja Nygren/SSU

Ställ om våra värmeverk till fossilfri drift

John Hedlund m fl i socialdemokraternas energicirkel/Enskild/Biskopsgården sdf

Utred satsning på magnettåg som alternativ till HSR

John Hedlund/Socialdemokraternas energicirkel/IF Metall sdf/Biskopsgården sdf

Nej till surrokatmödraskap

Julia Grabe, Jennifer Carell o Maja Nygren/SSU

Återinrätta Jämställdhetsombudsmannen

Julia Grabe/SSU

Höj ambitionsnivån i äldreomsorgen

Kommunal sdf

Inför yrkeslegitimation för undersköterskor

Kommunal sdf

Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling och andra offent

Kommunal sdf

Krossa deltidsnormen

Kommunal sdf

Minska arbetsvillkoret i A-kassan

Kommunal sdf

Personalövertagande vid offentlig upphandling

Kommunal sdf

Redovisa lön i uppdelat på arbetare och tjänstemän även för anst

Kommunal sdf

Rätten till arbetskläder

Kommunal sdf

Sverige behöver investera i vuxenutbildning

Kommunal sdf

Ta bort deltidsbegränsningsregeln i A-kassan

Kommunal sdf

Ta bort övre åldersgränsen för studiemedel vid CSN

Kommunal sdf

Öka tryggheten på arbetsmarknaden

Kommunal sdf

Erkänn Västsahara

L Edmar/Tjänstemännen sdf/HBTs/S Skärgården /GSHF/Linnestaden /Majorna 

Bostadsbidrag

Lars Johansson/Norra Älvstranden sdf

Program för jakt-och viltvård

Lars Johansson/Norra Älvstranden sdf

Rättvisare ersättningar I

Lars Johansson/Norra Älvstranden sdf

EBO

Leena Ohlsson/Angered krets/Angered centrum, Hjällbo, Vildrosorna

Bostadspolitik

Lennart Orstadius/Majorna sdf

Införande av fastighetsskatt och avskaffande av ränteavdrag

Lennart Orstadius/Majorna sdf

Stadgeändring

Linda Fransson/Lundby sdk

Tekniska innovationer inom offentlig sektor

Linnea Stevander o Håkan Bernhardsson/SSU

Inför avdragsrätt för privatköpta utsläppsrätter

Linnèstaden

Blodgivning på lika villkor

Linnéstaden sdf

Fler gratis entréer på statliga muséer

Linnéstaden sdf

Gratis tandvård - för alla

Linnéstaden sdf

Mer idrott och hälsa i skolan

Linnéstaden sdf

Tillåt endast tama djur på cirkus

Linnéstaden sdf

 

 

Tydliggör Socialdemokraternas ställning mot tiggeriförbud

Linnéstaden sdf

Yrkes-SFI

Mohammad Aslani o Anna Skarsjö/Kommunal sydväst sdf/Kommunal sdf

Avskaffa jobbskatteavdragen för dem med månadslöner på över

Oskar Brandt/Enskild

Bygg hyresrätter med låg hyra och P-platser åt alla

Oskar Brandt/Enskild

Förbättra sjukersättningen över tid

Oskar Brandt/Enskild

Inför en mer gradvis förlust av rätt till socialförsäkrigar och bidra

Oskar Brandt/Enskild

Respektera Sveriges självständighet

Oskar Brandt/Enskild

Satsa pengar på miljövänliga energislag

Oskar Brandt/Enskild

Återupprätta barnkonventionen

Patrick Gladh/Enskild

Ersättning till asylsökande

Pia Lindström/Internationella föreningen

Varken president eller kung

Rebar Alnazar/SSU

Asyllagstiftningen

Rikard Ledin/Biskopsgårdens sdf

Konsumtionsbaserade utsläpp

Rikard Ledin/Biskopsgårdens sdf

Ljusföroreningar

Rikard Ledin/Biskopsgårdens sdf

Nya incitament till livsmedel för hälsa och miljö

Robin Holmér/Bjurslätt sdf

Stå upp för asylrätten - även i svåra tider

Roshan Yigit/SSU

Lag om cykelhjälm

S Ligander, G Josefsson o B Nesterud/Enskild

Gör vård- och omsorgsprogrammet attraktivt

Sara Teclezion/Enskild

Återinförande av avdragsrätt för medlemskap i en fackförening

Sekosdf/Elektrikerna/Målarna/Fastighets

Pensioner

Siw Wittgren Ahl, Kerstin Billmark/Stampen sdf

Bättre vårdkedjor för kvinnor med bröstcancerII

Sofi Bringsoniou o Ann-Christine Andersson/Lisas döttrar

Yrkesbehörighet inom nationella program

Susanne Lillberg Ligander/Majorna sdf

Att hjälpa lärarna

Sven Ahlinder/Tjänstemännen sdf

Kärnvapen och svensk säkerhetspolitik

Thomas Magnusson/Älvsborgs sdf/Transport sdf

Skolan

Tommy Lindfors/Tjänstemännen sdf

Medlemskap i S-fackklubb/förening

Transport sdf

Vilken säkerhetspolitisk inriktning ska vårt parti ha?

Transport sdf/Majorna sdf

Ett konservativt sätt att fördela bidrag

Winnie Kavsjö/Kommunal sydvästra sdf/Kommunal sdf

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-22 13:56