Jämställdhets- och mångfaldsgrupp

Gruppen stödjer genomförandet av handlingsplanen på alla nivåer i organisationen. Syftet är att motverka diskriminering och ge alla samma möjligheter och rättigheter att engagera sig politiskt som att erbjudas ett politiskt förtroendeuppdrag. Det gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder.

  

 

 

Jämställdhet- och jämlikhetsplan 2017
Majorna
 

Jämställdhet- och mångfaldsplan 2016
Kärra

Vildrosorna

Angeredskretsen

Kulturarbetarna

Norra Älvstranden

HBTs

Kulturarbetarna

Tjänstemännen

Södra skärgården

Stampen

Älvsborg

SEKO-S


 


Tidigare jämställdhet- och mångfaldsplaner:Eriksberg-Lindholmen sdf 

Angeredskretsen

Hjällbo Jämställdhetsplan

SKF Socialdemokratiska fackklubbs Jämställdhets- och mångfaldsplan

SHS Jämställdhetsplan 

Tynnered sdf har kartlagt jämställdheten och mångfalden i föreningen

Kurdiska sdf

GSHF - Jämställdhetsberättelse
GSHF - Jämställdhetsplan

Majorna Jämställdhetsplan

Eriksberg-Lindholmen jämställhet & mångfald

Askims jämställdhet - och mångfaldsplan

Lövgärdets jämställdhet-och mångfaldsplan

Västra Lundbys jämställdhet- och mångfaldsplan

HBT(S) Göteborgs mångfaldsplan

  


Partiditriktets Jämställdhets och mångfaldspolicy och plan

Mall för att göra en egen plan för organisationen


Heta stolen - övning


TIPS
Volvo Verkstadsklubb har både planer,mallar och enkäter:
Länk till Volvo Verkstadsklubbs hemsida:


Partidistriktets Jämställdhet- och Mångfaldsgrupp

Janne Nilsson, IF Metall, Sammankallande
Ulla-Karin Näslund, Södra skärgården
Staffan Lindström, Västra Frölunda
Sofi Bringsoniou, S-kvinnor
Peter Börjesson, Eriksberg-Lindholmen
Valerica Hedman, HBTs
Cristian Delgado, Internationella sdf
Ansvarig ombudsman
Carina Ring

 

Partidistriktets Jämställdhet- och mångfaldspolicy samt handlingsplan

Beslutad på höstdistriktskongressen 17 oktober 2011.

Partiorganisationen ska i planering och genomförande av sitt arbete beakta jämställdhets- och mångfaldsaspekterna. Syftet är att motverka diskriminering och ge alla samma möjligheter och rättigheter att engagera sig politiskt som att erbjudas ett politiskt förtroendeuppdrag.

Det gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder

Målet är att medlemskåren ska spegla göteborgssamhällets sammansättning. 

 

Bakgrund

Göteborgs socialdemokratiska partiorganisation skall bedriva ett långsiktigt målinriktat jämställdhets- och mångfaldsarbete. Detta dokument syftar till att starta processer i alla organisationsled för att uppnå målsättningar om jämställdhet och mångfald i organisationen. För att uppnå det behövs samverkan mellan bl a partidistriktet och grundorganisationerna.

År 1994 besluta partikongressen om "varannan damernas" på samtliga socialdemokratiska valsedlar till riksdags-, landstings- och kommunalval samt att samtliga grupper som tillsätts av socialdemokrater ska bestå av hälften kvinnor och hälften män.

År 2010 beslutade Göteborgs partidistrikts valkommitté att andelen politiskt förtroendevalda med annan etnisk bakgrund än svensk ska spegla göteborgssamhällets sammansättning.

 

Jämställdhets- och mångfaldspolicy


Övergripande målsättning

Målet är att fördelningen av politiska förtroendeuppdrag ska spegla göteborgssamhällets sammansättning.

Partiinterna uppdrag

Målet är att fördelningen av partiinterna uppdrag ska spegla göteborgssamhällets sammansättning.

 

 

 

Vildrosorna

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-25 10:32