Extra medlemsbrev 10/13 - 2014

Socialdemokraterna i Göteborg
Extra medlemsbrev  2014-10-13

Höstdistriktskongress Kallelse till höstdistriktskongress 22 november. Partidistriktets höstdistriktskongress äger rum lördagen den 22 november 2014. Höstdistriktskongressen kommer att hållas på Folkets Hus, Olof Palmes plats, Kongressalen. Start 10.00 (kaffe o smörgås samt registrering från 09.00) Då ska bl.a. motionsbehandlingen som inte hanns med på distriktsårskongressen i april avslutas. Alla medlemmar är välkomna. Om du inte är ombud anmäler du din din närvaro på knappen nedan. Ombuden kommer få en särskild kallelse.
 
Klicka här för att anmäla dig som besökare på höstkongressen (https://response.questback.com/socialdemokraterna/anmalanhostkongress/ ) ============================================================
Inför ordinarie partikongress 2015 Kontakt: Eva Olofsson, 070-574 30 03; eva.olofsson@socialdemokraterna.se (mailto:eva.olofsson@socialdemokraterna.se) Kongressens tema Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti håller sin 38:e ordinarie partikongress i Västerås den 29 maj - 31 maj 2015. Av partistyrelsen fastställt tema är ”Framtidens jobb, framtidens folkrörelse”. Motioner innehållande annat än temat kommer inte att behandlas 2015 utan först på kongressen 2017. Motioner ska vara partidistriktets expedition tillhanda senast 30 november 2014, via e-postadressen motioner.goteborg@socialdemokraterna.se (mailto:motioner.goteborg@socialdemokraterna.se) Läs mer om kongressens upplägg, motioner och ombudsnomineringar på vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/goteborg/partikongress2015 ============================================================ Vill du veta mer kan du alltid följa oss på facebook, twitter och hemsida. ** Facebook (http://www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg) ** Twitter (http://www.twitter.com/sgoteborg) ** Website (http://www.socialdemokraterna.se/gbg)
Sidan uppdaterades senast: 2014-10-16 14:27