Medlemsbrev 14

Socialdemokraterna i Göteborg
Medlemsbrev nr 14   2014-10-10

Ny regering men arbetet fortsätter Sedan en vecka tillbaka har Sverige en ny regering. Stefan Löfven har valt ett framtidsinriktat gäng som redan kommit igång med det viktiga men tuffa arbete som beskrevs i regeringsförklaringen. Inriktningen för mandatperioden är nu lagd - det handlar om att minska arbetslösheten, förbättra våra skolor och skapa ett mer jämlikt och hållbart Sverige. Det är gott att efter åtta år äntligen ha en socialdemokrat som statsminister. Lite extra glad är jag såklart över att partidistriktets ordförande fått förtroendet som infrastrukturminister. En viktig roll i regeringen som jag är övertygad om att Anna Johansson kommer lyckas i. Runt omkring i landet pågår nu arbetet med att hantera valresultatet, förhandlingar om hur kommuner och landsting ska styras pågår. På många håll är det svåra parlamentariska lägen som råder. I Västra Götalandsregionen har vi socialdemokrater gått i opposition då Allianspartierna och Miljöpartiet gjort upp om ett blågrönt styre. I Göteborgs stad började förhandlingar mellan S, Mp och V i veckan. Vår ambition är att fortsätta utveckla Göteborg till en mer jämlik och hållbar stad. Valresultatet i Göteborg ställer en många frågor som manar till eftertanke. Vi har förlorat inflytande i riksdag- region och kommun. Många är ledsna och besvikna. Jag tar resultatet på mycket stort allvar och tycker det är viktigt att vi nu tar oss tid att utvärdera valrörelsen samt att noggrant analysera valresultatet och dess orsaker. Det är en huvuduppgift den kommande tiden. Vi ska också fundera över hur utvecklingen kan vändas. Vilken verksamhet kan och ska vi bedriva, hur ska vi organisera oss för att vinna människors förtroende? Det är många frågor som söker sitt svar. Distriktsstyrelsen har påbörjat ett arbete men har ännu inte fattat beslut om tidsplan och former för analys och utvärdering. Klart är att detta arbete ska ges tid, utrymme och involvera partidistriktets medlemmar. Jag hoppas att det är många som på olika sätt ska vara beredda att delta i detta arbete. Till sist vill jag slå ett slag för medlemsvärvarkampanjen som börjar snart. Vi behöver bli fler medlemmar i vårt parti, nu efter valet är det många som är nyfikna på oss – ta chansen att berätta för dem om Socialdemokraterna och värva dem! Inför ordinarie partikongress 2015
============================================================
Kontakt: Eva Olofson, 070-574 30 03; eva.olofsson@socialdemokraterna.se (mailto:eva.olofsson@socialdemokraterna.se) Kongressens upplägg Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti håller sin 38:e ordinarie partikongress från fredag den 29 maj till söndag den 31 maj 2015. Platsen är Aros Congress Center i Västerås. I samband med partikongressen i Göteborg 2013 beslutades att kongress ska genomföras vart annat år. Det beslutades också att kongresser som genomförs året efter ett valår ska vara en tematiska och därmed av mindre format sett till antal dagar och enbart behandla frågor utifrån teman fastställda av partistyrelsen. Vi återkommer med vilka teman som gäller för kongressen, senast 13 oktober 2014. Varje medlem kan skriva motion till partikongressen. Eventuella motioner som inte rör kongressens tema och därmed inte ska behandlas 2015, kommer att hanteras under ett gemensamt utlåtande med förslag till beslut att de hänskjuts till 2017 års ordinarie kongress. Motionerna bör skrivas koncentrerat och kortfattat. Yrkanden sammanfattas i en eller flera att-satser. Motioner Motioner till partikongressen kan väckas av enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation. Partidistriktet rekommenderar att motionen även behandlas av medlemmens S-förening/klubb innan den sänds till Göteborgs partidistrikt. För att ha motionsrätt i Göteborg ska huvudmedlemskapet vara i Göteborgs partidistrikt och inte i något annat partidistrikt. Motioner ska vara partidistriktets expedition tillhanda senast 30 november 2014, via e-postadressen motioner.goteborg@socialdemokraterna.se (mailto:motioner.goteborg@socialdemokraterna.se) OBS! Alla inkomna motioner får en bekräftelse på att motionen är mottagen, om inte detta skett inom tre arbetsdagar har inlämnandet av motionen fallerat. Vid en extra distriktskongress lördag den 24 januari 2015 tar partidistriktet ställning till motionerna. Mer information kommer senare. Kongressombud Partidistriktet utgör en valkrets vid ombudsvalet, antal ombud som ska väljas är 13st. Enligt partistyrelsens stadgar § 5 moment 6 är följande nominerings- och röstberättigade: ”Alla partimedlemmar som betalat sin medlemsavgift är nominerings- och röstberättigade vid val av kongressombud i den arbetarekommun där medlemmen har sitt partimedlemskap.” För Göteborg innebär detta att ”extramedlemmar” i Göteborg, som har sitt huvudmedlemskap i annat partidistrikt, inte är valbara och heller inte har rösträtt. Sista dag för att nominera kandidat till kongressombudsvalet är 17 november 2014, via Quest Back-länk: https://response.questback.com/socialdemokraterna/vbb3ccj1cd/ (https://response.questback.com/socialdemokraterna/vbb3ccj1cd/ ) (https://response.questback.com/socialdemokraterna/vbb3ccj1cd/ ) Tänk på att de nominerade ska vara tillfrågade och tackat ja samt att nominera efter en representativ sammansättning: kön, ålder, geografisk spridning m.m. Ombudskandidaterna kommer efter nomineringstidens slut att presenteras med en kort presentation. Ombudsvalet sker mellan den 19 januari och 2 februari 2015. Oktober 13 Meddelande om partikongressens teman November 17 Sista dag för nominering av ombudskandidater på Quest Back-länk https://response.questback.com/socialdemokraterna/vbb3ccj1cd/ (http://socialdemokraterna.us4.list-manage1.com/track/click?u=a107d14e6189bf650a2461de7&id=2b3f86222c&e=7e73cbcf52) 30 Sista dag för inlämning av motioner till partidistriktet på e-postadress motioner.goteborg@socialdemokraterna.se (mailto:motioner.goteborg@socialdemokraterna.se) Januari 2015 19 Ombudsvalet startar 24 Extra distriktskongress med bl.a. behandling av inkomna motioner 30 Av distriktskongressen behandlade motioner sänds till partistyrelsen Februari 2015 2 Sista dag för ombudsvalet. OBS! Sista dag för poststämpel är den 30/1 3 Rösträkning på partidistriktets expedition, Järntorget 8. 4 Offentliggörande av resultatet på partidistriktets hemsida Maj 2015 29-31 Partikongress i Västerås
============================================================
Medlemsvärvarkampanj

Efter valet är det lätt hänt att vi drar oss lite tillbaka, andas ut och tar en välförtjänt vila. Samtidigt är det också ett gyllene tillfälle att värva nya medlemmar, det är många som är engagerade där ute! Arga eller nyfikna. Därför har partiet centralt initierat en värvningskampanj och tre stadsdelskretsar har bestämt sig för att genomföra den. Kampanjen bygger på att vi genomför två stycken dörrknackningar per område och erbjuder medlemskap samt bjuder in till ett temamöte i kretsen som behandlar frågor som kan tänkas vara intresseranta för ålderskategorin 30 – 45 år. Just denna åldersgrupp saknar vi nämligen i partiet! Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla dörrknackningskonceptet, hjälpa till under någon eller några av de sex tillfällen som erbjuds. Även om de inte sker i din krets alltså (vi hjälper varandra över krets, förenings och klubbgränser) Du anmäler dig via questbackslänken nedan och så blir du kontaktad om tider, kontaktpersoner mm. Precis som under valrörelserna men nu vid enbart 6 tillfällen! Kampanjen äger rum mellan den 13 – 26:e oktober. Klicka här för att anmäla dig till kampanjen (https://response.questback.com/socialdemokraterna/knackvarv14/) Ansvarig: Rasmus Andersson tel: 031-339 63 14 rasmus.andersson@socialdemokraterna.se (mailto:Rasmus.andersson@socialdemokraterna.se) ============================================================ Riksdagsbänkens ansvarsområden Göteborgsbänkens politiska ansvarsområden blev klara när riksdagen beslutade om utskottsplaceringar. Mattias Jonsson blir ledamot i näringsutskottet medan Gunilla Carlsson fortsätter som partiets kulturpolitiska talesperson och blir vice ordförande för kulturutskottet. Johan Büser sitter i riksdagens miljöutskott och Shadiye Heydari ersätter Anna Johansson i riksdagen och sitter i civilutskottet. Läs mer om vilka frågor de vill prioritera. http://www.socialdemokraterna.se/goteborg/rikspolitik ============================================================ Vill du veta mer kan du alltid följa oss på facebook, twitter och hemsida. ** Facebook (http://www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg) ** Twitter (http://www.twitter.com/sgoteborg) ** Website (http://www.socialdemokraterna.se/gbg)
Sidan uppdaterades senast: 2014-10-13 14:59