Medlemsbrev 15

Socialdemokraterna i Göteborg
Medlemsbrev nr 15   2014-11-05

För snart två veckor sedan nåddes vi av beskedet att Göran Johansson förlorat striden mot sjukdomen och lämnat oss.

Att skriva om Göran på några få rader är svårt. Hans gärning är så omfattande i tid och i betydelse. De känslor han väcker är stora och många. Respekt, kärlek, ilska, glädje – han rörde sig i hela paletten av känslor som vi människor kan väcka hos varandra. Dessa dagar efter han lämnat oss är det sorgen och kärleken och tacksamheten som lyser mest. Den kommer till utryck i minnesorden och i kondoleansböckerna. I samtalen mellan människor som möts. Vi har alla vår egen relation till Göran Johansson. Oavsett hur vi träffat honom. Han är en del av våra liv, vår stad och vårt parti.

På fredag nästa vecka begravs Göran i Eriksbergshallen, begravningen är öppen för alla som vill hedra honom. Vi kommer att vara många där för att visa vår respekt, tacksamhet och för att ta farväl. Göran hade en obändig tro på att vi kan bygga vår framtid. Han gjorde saker som andra sa var omöjliga, att det som är rätt att göra också kan göras. Jag tänker att det är ett bra sätt att hedra Göran – att bygga vidare. Tro att sådant som andra säger är omöjligt är görbart.

Frid över ditt minne Göran. Tack.
============================================================

** Göran Johanssons begravningsakt 21 november
------------------------------------------------------------
Begravningsakten äger rum fredagen 21 november kl 13.00 i Eriksbergshallen. Läs mer på vår hemsida: socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Nyheter/Goran-Johanssons-begravningsakt-21-november/ (http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Nyheter/Goran-Johanssons-begravningsakt-21-november/)
============================================================
Påminnelse

22 november har partidistriktet höstkongress på Folkets Hus, Olof Palmes plats.

Lär mer om höstkongressen på hemsidan:
socialdemokraterna.se/goteborg/hostkongress2014 (http://www.socialdemokraterna.se/goteborg/hostkongress2014)
============================================================
Påminnelse om viktiga datum inför ordinarie partikongress 2015

29-31 maj 2015 håller Socialdemokraterna sin 38:e ordinarie partikongress i Västerås.

Tema är ”Framtidens jobb, framtidens folkrörelse” (läs mer om temat på vår hemsida genom att klicka på knappen nedan). Motioner ska vara partidistriktets expedition tillhanda senast 30 november 2014, via e-postadressen:
motioner.goteborg@socialdemokraterna.se (mailto:motioner.goteborg@socialdemokraterna.se)    Vid en extra distriktskongress lördag den 24 januari 2015 tar partidistriktet ställning till motionerna.

Sista dag för att nominera kandidat till kongressombudsvalet är 17 november 2014, via Quest Back-länk: https://response.questback.com/socialdemokraterna/vbb3ccj1cd/  (https://response.questback.com/socialdemokraterna/vbb3ccj1cd/)

Läsa mer om motioner, ombudsnomineringar och upplägg (http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/For-medlemmar/Partikongress-2015/)
============================================================
Valkommitténs förslag till kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg presenterades igår och är från höger: Conny J Johansson, Johan Nyhus, Marina Johansson, Anneli Hutlhén, Dario Espiga och Mariya Voyvodova.

Läs mer om personerna på vår hemsida:
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Vara-politiker/Kommunfullmaktigekandidater/Forslag-till-kommunalrad/
============================================================
Palmecenter m.fl. bjuder in till Palmedagen 2014 Inte sedan andra världskriget har lika många människor tvingats lämna sina hem på grund av krig och förföljelse. Enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR befinner sig idag över 50 miljoner människor på flykt! Syrien, Irak, Sydsudan och Centralafrikanska republiken kan inte längre ge skydd åt sina medborgare. Bara i Syrien befinner sig nio miljoner människor på flykt inom landet eller har korsat gränsen till något av grannländerna. Till Europa är de lagliga vägarna stängda. Av det totala antalet flyktingar i världen ges endast 14 procent skydd i de rikare länderna. Palmecentret ägnar den årliga Palmedagen till att diskutera flyktens orsaker och vägar samt Sveriges och Europas ansvar. Med utgångspunkt i krigets Syrien och flyktingars egna berättelser och erfarenheter diskuteras det juridiska och politiska ramverket och våra egna svar på dagens utmaning. OBS: Anmälan är obligatorisk och görs via länken nedan. Välkommen till Palmedagen! Datum: Lördag 8 november 2014 Tid: Klockan 10.00-16.30 Plats: Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, Göteborg Klicka här för program och anmälan (http://www.palmecenter.se/palmedagen-2014-anmalan-och-program/) ============================================================ Söndag 9 november deltar vi i fackeltåg till minne av kristallnatten. Tidsschema: 15.45 Samling Götaplatsen 16.00 Fackeltåg avgår mot Bastionsplatsen där minnesstunden äger rum 17.00 Bastionsplatsen tal och appeltal 18:00 Minnesceremoni Synagogan Lär mer på Göteborgs rättighetscenters hemsida: http://gbgrc.se/event/fackeltag-till-minne-av-kristallnatten/ ============================================================ Vill du veta mer kan du alltid följa oss på facebook, twitter och hemsida. ** Facebook (http://www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg) ** Twitter (http://www.twitter.com/sgoteborg) ** Website (http://www.socialdemokraterna.se/gbg)
Sidan uppdaterades senast: 2014-11-07 13:01