Medlemsbrev 16

Socialdemokraterna i Göteborg
Medlemsbrev nr 16   2014-12-03

View this email in your browser (*|ARCHIVE|*)

Det här mejlet går ut till alla partimedlemmar i Göteborgs partidistrikt med e-postadress. Har du problem att läsa mejlet - klicka på "view this email in your browser" längst upp i högra hörnet.
============================================================
Förhandlingar och extra val Idag har de borgerliga partierna tillsammans med SD fällt regeringens budget. Mot bakgrund av detta och det faktum att de borgerliga partierna vägrar ta ansvar för Sverige och komma till förhandlingsbordet har regeringen meddelat att extra val kommer utlysas. I torsdags röstade kommunfullmäktige i Göteborg om den gemensamma rödgrönrosa budgeten, den antogs trots att SD tillsammans med de borgerliga försökte fälla den. Det är väldigt olyckligt när ett litet parti får oproportionerlig mycket makt genom en vågmästarroll. Det är än mycket värre när det partiet är SD som står så långt ifrån arbetarrörelsens värderingar, tydligast när det gäller synen på andra människor men också på många andra punkter. SD är ett utpräglat högerparti. Efter valet i Göteborg inleddes samtal med andra partier för att utröna om det gick att bilda en majoritet och för att undvika kaos i kommunfullmäktige. Samtalen, som i vissa fall ledde till förhandlingar, är en naturlig del av den politiska vardagen – speciellt efter ett val som detta när det saknas en tydlig majoritet. Initiativen till samtalen tas av en förhandlingsgrupp. Nu har ett samtal mellan de rödgröna och Vägvalet hamnat i fokus. Det har påståtts att samtalet skulle ha en avvikande karaktär och eventuellt vara olagligt. Det är i sammanhanget viktigt att förstå att samtal förs mellan partier och inte mellan individer – det är alltså partier som förhandlar, inte individer som på eget initiativ träffar överenskommelser. I det aktuella samtalet var Johan Nyhus ombedd att ta kontakt med Vägvalet. Det gjorde han och det blev ett kort samtal där man var överens om att man inte kunde samarbeta. Det är detta samtal som nu är föremål för förundersökning. Den här typen av samtal sker efter varje val så jag har mycket svårt att tro att det leder någonstans. Johan Nyhus har partiets stöd för att han inledde den dialog han var ombedd att göra. Tillbaka till dagens mycket allvarliga händelser. Eftersom Alliansen konsekvent vägrat sätta sig vid förhandlingsbordet trots Stefan Löfvens utsträckta hand fanns ingen annan utgång än dagens. Det är nu ett mycket allvarligt läge som vi inte är vana vid i Sverige. Vi har en tradition av att kunna komma överens och samlas när mycket står på spel, en tradition som har tjänat oss väl. Om Sverige ska kunna möta framtiden i en tid när majoritetsregeringar ser ut att bli ovanliga krävs politiker som är beredda att ta ansvar. Sådana politiker verkar för tillfället inte styra M, Kd, C och Fp. Nu har de istället tvingat fram ett extra val. Den 22 mars nästa år kommer svenska folket få en möjlighet att utvärdera de fem högerpartiernas agerande och det blir vår gemensamma uppgift att återigen ge oss ut och samtala med väljarna om varför Sverige behöver en ny inriktning. Det slitna men kärnfulla citatet av Joe Hill känns aktuellare än på mycket länge - sörj inte, organisera er! http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Nyheter/Extraval-22-mars-2015/ ============================================================
Extra val 22 mars - Det är allvarligt att Sverige inte kan få en budget utan att SD:s och borgarnas agerande skapar ett politiskt kaos. Stefan Löfven har försökt förhandla med alla partier utom SD under lång tid, men borgarna väljer att inte ta ansvar. Nu har statsministern föreslagit beslut om extra val, något som hade kunnat undvikas, säger kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén. ============================================================
Extra distriktskongress 2015 och val till ombud partikongressen 2015 Kontakt: Eva Olofsson, 031-339 63 07, 070-574 30 03, eva.olofsson@socialdemokraterna.se (mailto:eva.olofsson@socialdemokraterna.se) För att kunna behandla motioner i tid till partikongressen Västerås 29-31 maj 2015, kommer distriktet att ha en extra distriktskongress lördag 24 januari, kl 10:00 i Folkets Hus, Olof Palmes Plats. De ombud som var kallade till årsmötet och höstdistriktskongressen 2014, kommer också att få kallelse till denna extrainsatta distriktskongress. Val av partikongressombud kommer att ske 19-30 januari 2015 och rösterna räknas 4 februari då resultatet också offentliggörs. Rösträtt har alla som har huvudmedlemskap hos S i Göteborg. En kandidattidning samt information om röstningsförfarandet kommer med posten i januari 2015. Läs mer om kongressen på vår hemsidan www.socialdemokraterna.se/goteborg/edk2015 ============================================================
Utlysning av Ernst Wigforss Stipendiefond Kontakt: Eva Olofsson, 031-339 63 07, 070-574 30 03, eva.olofsson@socialdemokraterna.se (mailto:eva.olofsson@socialdemokraterna.se) Ernst Wigforss Stipendiefond delar årligen ut ett stipendium till en ungdom under 30 år inom arbetarrörelsen i Göteborg. Stipendiet delas ut för studier i samhällsekonomi och internationella frågor eller annat som styrelsen finner är i Ernst Wigforss anda. Sista ansökningsdag är den 12 januari, 2015. Stipendiet delas ut under Ernst Wigforss seminariet 29 januari 2015. För ansökningsförfarande och mer information om seminariet se: www.socialdemokraterna.se/goteborg/ews ============================================================
Betala medlemsavgiften med autogiro Det ska vara lätt att vara medlem. Genom att anmäla sig till autogirotjänst betalas medlemsavgiften automatiskt på förfallodagen. Din medlemsavgift dras automatiskt och du slipper göra inbetalningar. Detta garanterar också att du inte skrivs ut som medlem på grund av en obetald medlemsavgift. Med autogiro delas medlemsavgiften upp på fyra inbetalningar, vill du betala årsvis eller om du har andra frågor hör du av dig till partidistriktet: medlemskap.goteborg@socialdemokraterna.se (mailto:medlemskap.goteborg@socialdemokraterna.se) eller 031-3396313 Anmäl dig via din Internetbank. Kontrollera att bankgironumret stämmer, 244-3539 och fyll i ditt personnummer när betalarnummer efterfrågas. Anmälan kan också göras via bankgirots blankett ”Autogiroanmälan, medgivande” ifylld blankett skickas till Socialdemokraterna, Autogiro, 105 60 Stockholm. ============================================================

Partidistriktets expeditions helgstängning Kontakt: Eva Olofsson, 031-339 63 07, 070-574 30 03, eva.olofsson@socialdemokraterna.se (mailto:eva.olofsson@socialdemokraterna.se) Partidistriktets expedition kommer att hålla stängt under perioden 2014-12-22 – 2015-01-11. Vi öppnar åter expeditionen måndagen den 12 januari kl. 08.00. Vi önskar alla En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! ============================================================ Vill du veta mer kan du alltid följa oss på facebook, twitter och hemsida. ** Facebook (http://www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg) ** Twitter (http://www.twitter.com/sgoteborg) ** Website (http://www.socialdemokraterna.se/gbg)
Sidan uppdaterades senast: 2014-12-15 09:45