Medlemsbrev 2 2015


Innehåll
- Kongressombud
- Nyhet: Västsvenska paketet ligger fast, skriver Mattias Jonsson
- Lista över uppdrag
- Feedback till valkommittén
- Nyhet: Här är Göteborgs handlingsplan för social hållbarhet - Nyhet från Ny Tid
- Nomineringar till distriktsårskongressen
- Enkät från Socialdemokraterna i Västra Götaland
- Nyhet: Regionen kritiserar Riksrevisionens vårdvalsrapport - Nyhet från Ny Tid
- Studiecirkel - Energi för alla
- Ny Tid till alla S-medlemmar i Göteborg på fredag

============================================================
Efter att 1171 räknade röster kan vi konstatera att följande 13 personer kommer representera Göteborgs partidistrikt på partikongressen i Västerås. Ann-Sofi Hermansson, Cecilia Dalman Eek, My Alnebratt, Jonas Attenius, Linus Glanzelius, Anna Skarsjö, Gert Andersson, Saida Hussein, Gunnar Larsson, Joakim Hagberg, Frida Bengtsson, Karl-Henrik Rosberg och Hans Hahn. Ersättare är Alma Handzar och Ronny Johansson. Klicka här för att se röstfördelning (http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/For-medlemmar/Partikongress-2015/Kongressombud/)

============================================================

** Västsvenska paketet ligger fast, finansieringen ses över

- Nu har vi fått alternativa finansieringsförslag istället för trängselskatten presenterade, dem ska vi diskutera i partiet och ta ställning till. Västsvenska paketets investeringar är viktiga för Göteborg och behövs oavsett hur vi kommer att finansiera dem, skriver Mattias Jonsson, riksdagsledamot från Göteborg.

Läs hela nyheten. (http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Nyheter/Framtidsinvesteringarna-ligger-fast-men-finnanseringsalternativen-ses-over/)

============================================================

Förtroendevalda 2015 - 2018
Ansvarig: Ombudsman Carina Ring, tel. 073-02619 00, carina.ring@socialdemokraterna.se (mailto:carina.ring@socialdemokraterna.se)
Här är en förteckning över alla uppdrag som fördelats av valkommittén.
Klicka här för se uppdragen (http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Vara-politiker/Valkommittens-forslag-2015-2018/)

============================================================

Valkommittén
Ansvarig: Tf förste ombudsman Claes Wennberg, tel 070-814 66 73, claes.wennberg@socialdemokraterna.se (mailto:claes.wennberg@socialdemokraterna.se)
Valkommittén har nu avslutat sitt arbete med framtagandet av valsedlar och tillsättande av förtroendevalda för perioden 2015-2018. Utöver valsedlarna har ca. 580 uppdrag fördelats. Arbetet skall nu utvärderas där du och din s-förening inbjuds att delta. Klicka på länken nedan för att lämna dina synpunkter. Om du vill få återkoppling vänligen lämna kontaktuppgifter.
Klicka här för att komma till utvärderingen (https://response.questback.com/socialdemokraterna/vkomut15/)

============================================================

Här är Göteborgs handlingsplan för social hållbarhet

Att uppnå jämlikhet i göteborgarnas hälsa har nu högsta politiska prioritet för Göteborgs stad. I tisdags presenterade kommunalrådet Marina Johansson (S) och ansvariga tjänstemän hur det ska gå till. Att se till att småbarnsföräldrar har ett jobb blir en av de första åtgärderna, skriver Ny Tid. Klicka här för att läsa mer. (http://nytid.se/default.aspx?page=3&nyhetnytid=536)

============================================================

Nomineringar till distriktsårskongressen

Valberedningen uppmanar att nominera både en man och en kvinna till uppdrag som ska väljas på distriktsårskongressen den 18-19 april.

Mötet ska välja partidistriktets ordförande, styrelse, revisorer, revisorsersättare, ordförande för facklig-politiska utskottet, representantskapsledamöter och ersättare samt valberedning och valkommitté. Personen som nomineras måste vara tillfrågad och tackat Ja till uppdraget. Sista dag för nominering är 28 februari.
Nominera in namn genom att klicka här (https://response.questback.com/socialdemokraterna/pdnomineringar15/)

============================================================

Regionvalet - enkät
Hej medlem!
Det här är en enkät som skickas till medlemmar i det partidistrikt som är representerade i Västra Götalandsregionen. Enkäten är en del av den valanalys som görs av valet till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Vi är mycket tacksamma för att du tar dig den lilla tid som krävs för att fylla i den (max 10 minuter). Enkäten är inget kunskapstest. Syftet är att ge en bild av hur väl vi har lyckats med att nå ut i frågor som rör valet till regionfullmäktige. Dina svar är värdefulla för oss och behandlas naturligtvis konfidentiellt. Det finns ingen möjlighet att spåra vem som har svarat på enkäten.

Tack på förhand
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen
Klicka här för att komma till enkäten (https://response.questback.com/socialdemokraterna/regionvalet/)

============================================================

Regionen kritiserar Riksrevisionens vårdvalsrapport
Införandet av vårdvalssystem inom primärvården har lett till att friskare patienter tränger undan sjukare patienter. Det kom Riksrevisionen fram till i en granskning i mitten av november i fjol. Nu har Västra Götalandsregionen gjort en egen granskning av vårdvalet.
– Riksrevisionen har i några delar gjort metodfel, säger Stefan Bengtsson, biträdande chef på vårdvalsenheten. Läs hela nyheten på Ny Tids hemsida. (http://www.nytid.se/default.aspx?page=3&nyhetnytid=531)

============================================================

Studiecirkel - ENERGI FÖR ALLA

Partiets medlemmar i Göteborg inbjuds av SKF:s s-fackklubb till cirkel om energi och energihushållning. Det går bra att ansluta sig till cirkeln efter hand. Alla träffar är fristående.

Datum för träffar: 10/3, 17/3, 24/3, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4, 5/5 Tid för träffar: tisdagar kl. 17.30
Anmälan till: john.hedlund@hotmail.com, ange personnummer, partiförening och kontaktuppgifter.
Klicka här för att läsa mer om studiecirkeln (http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/For-medlemmar/Studier/Studiecirkel---Energi-for-alla/)

============================================================

Ny Tid till alla S-medlemmar i Göteborg på fredag

I Ny Tids senaste läsarundersökning svarar nio av tio S-medlemmar som prenumererar på tidningen att de rekommenderar andra partimedlemmar att göra samma sak. För att fler S-medlemmar ska förstå fördelarna med att varje fredag få Ny Tid hem i brevlådan kommer partidistriktet på fredag att skicka ut en elektronisk specialutgåva av Ny Tid i ett mejl. Med det kommer det även att finnas ett erbjudande om att bli prenumerant. Trevlig läsning.

============================================================
Vill du veta mer kan du alltid följa oss på facebook, twitter och hemsida.
** Facebook (http://www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg)
** Twitter (http://www.twitter.com/sgoteborg)
** Website (http://www.socialdemokraterna.se/gbg)

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-05 21:09