Medlemsbrev 3 2015

Socialdemokraterna i Göteborg
Medlemsbrev nr 3  2015-02-27

Det här mejlet går ut till alla partimedlemmar i Göteborgs partidistrikt med e-postadress.

Innehåll - Partidistriktets expedition söker ekonomiassistent - Uppmärksamma internationella kvinnodagen 8 mars - Testa självförsvar på kvinnodagen - Funktionsutbildningar - Klar succé för fria seniorresor - nyhet från Ny Tid - Läs partidistriktets verksamhetsplan - Påminnelse - valkommittén - Påminnelse - nomineringar till distriktsårskongressen ============================================================
Partidistriktets expedition söker ekonomiassistent Har du 100 % koll? Vi söker Dig som kan jobba självständigt, är både serviceinriktad, noggrann och flexibel. Har en god kunskap i ekonomisk administration och som ska kunna fungera som en stödfunktion åt övrig verksamhet på partidistriktets expedition. Klicka här för att läsa mer om våra lediga tjänster (http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Parti/Lediga-jobb/) ============================================================
Uppmärksamma internationella kvinnodagen med oss! 8:e mars är en dag att uppmärksamma allt ifrån orättvisor till rent förtryck över hela världen. I Sverige har vi kommit en bit på vägen men har lång väg kvar att gå. Som en påminnelse att inga framgångar kommer av sig själva bjuder Socialdemokratiska Kvinnodistriktet och Partidistriktet i samverkan med ABF och Expo in till en föreläsning om SD och jämställdheten. När: 8:e mars 2015 11.30 – 14.15 Var: Göteborgs Stadsmuseum Wallenstamsalen 11.30 – 12.00 Mingel och fika 12.00 – 14.15 Samtalsföreläsning Niclas Nilsson, Expo 14.15 – Förflyttning upp till Götaplatsen för att samlas inför demonstration Inbjudan går ut till alla medlemmar, men vi uppmanar dig också att bjuda med en kompis till detta möte. Ingen föranmälan Ansvarig ombudsman: Rasmus Andersson, tel: 070-241 19 68, e-post: rasmus.andersson@socialdemokraterna.se ============================================================
Funktionsutbildningar! Du som är vald eller blir vald på kommande årsmöte i förening/klubb/krets inbjuds till en funktionsutbildning. Vi hjälper dig att hitta din roll och stärka dig i ditt uppdrag. Dessutom får du ett rikt kontaktnät som gör att du alltid kan söka hjälp och stöd. -Sekreterare tisdag 24 mars kl.17.30-20.30 - Kongressombud till Partidistriktsårskongress söndag 12 april kl 10-15 -Studieorganisatör tisdag 21 april kl.17.30-20.30 - Kassör och revisor torsdag 23 april kl. 17.30-20.30 - Ordförande utbildning lördag 14 mars samt lördag 25 april och kanske fler kvällar - Medlemsportalen (Medlemssystemet) kl 17.30-20.30 torsdag 19 mars eller onsdag 22 april De uppdrag om ger behörighet för inloggning är: ordförande, kassör, studieorganisatör, medlemsansvarig och valledare. Ger möjlighet att ta ut medlemslistor, e-postadresser samt ändra en del uppgifter på sina medlemmar (t.ex. lägga till e-postadress). Medlemslistorna ni får här är helt färska och är direktkopplade till medlemssystemet. Anmälan: Föreningens studieorganisatör tar emot din anmälan Ansvarig ombudsman: Carina Ring, ombudsman med ansvar för förtroendevalda politiker och studier tel: 031 – 339 63 02 mobil: 073-026 19 00 ============================================================
Klar succé för fria seniorresor http://www.nytid.se/default.aspx?page=3&nyhetnytid=546 Att låta personer över 65 år öka gratis i kollektivtrafiken har blivit en succé. Sedan Göteborg införde systemet 2008 har det spridit sig till många fler kommuner. 1 mars följer Alingsås och Tjörn efter och senare i vår är det dags för Kungsbacka och Mölndal. Läs hela nyheten på Ny Tids hemsida (http://www.nytid.se/default.aspx?page=3&nyhetnytid=546) ============================================================ Läs partidistriktets verksamhetsplan för 2015, klicka här (http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/pd/goteborg/val_2014/B%C3%B6s/VP%20f%C3%B6r%20hemsida.pdf) ============================================================

Påminnelse - valkommittén Valkommittén har avslutat sitt arbete med framtagandet av valsedlar och tillsättande av förtroendevalda för perioden 2015-2018. Utöver valsedlarna har ca. 580 uppdrag fördelats. Arbetet skall nu utvärderas där du och din S-förening inbjuds att delta. Klicka på länken nedan för att lämna dina synpunkter (tiden är förlängd till 15 mars). Om du vill få återkoppling vänligen lämna kontaktuppgifter. Klicka här för att komma till utvärderingen (https://response.questback.com/socialdemokraterna/vkomut15/) Ansvarig ombudsman: Claes Wennberg, tf förste ombudsman tel: 070-814 66 73, claes.wennberg@socialdemokraterna.se (mailto:claes.wennberg@socialdemokraterna.se) Påminnelse - nomineringar till distriktsårskongressen ============================================================
Valberedningen uppmanar att nominera både en man och en kvinna till uppdrag som ska väljas på distriktsårskongressen den 18-19 april. Mötet ska välja partidistriktets ordförande, styrelse, revisorer, revisorsersättare, ordförande för facklig-politiska utskottet, representantskapsledamöter och ersättare samt valberedning och valkommitté. Personen som nomineras måste vara tillfrågad och tackat Ja till uppdraget. Sista dag för nominering är 28 februari. Nominera in namn genom att klicka här (https://response.questback.com/socialdemokraterna/pdnomineringar15/) ============================================================ Vill du veta mer kan du alltid följa oss på facebook, twitter och hemsida. ** Facebook (http://www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg) ** Twitter (http://www.twitter.com/sgoteborg) ** Website (http://www.socialdemokraterna.se/gbg)
Sidan uppdaterades senast: 2015-02-27 17:52