Medlemsbrev 7 2015

Socialdemokraterna i Göteborg
Medlemsbrev nr 7 2015-06-26

Innehåll
- Följ partidistriktets företrädare i Almedalen
- Medlemsutbildningar i höst
- Studiecirkel - Energi för alla
- Sommarhälsning från expeditionens personal

På söndag börjar Almedalsveckan och på måndag är det Socialdemokraternas dag. Stefan Lövfen talar från Almedalsscenen klockan 19 och talen går som vanligt se på Svt.

Vill du följa våra företrädare från Göteborg gör du det enklast i våra sociala mediekanaler och på hemsidan.
Hemsida: socialdemorkaterna.se/goteborg (http://www.socialdemokraterna.se/gbg)
Blogg: sgoteborg.se (http://sgoteborg.se/)
Facebook: Socialdemokraterna i Göteborg (https://www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg)
Twitter: @sgoteborg (https://twitter.com/SGoteborg)
Instagram: @sigoteborg (https://instagram.com/sigoteborg/)

============================================================

Medlemsutbildning 1-2-3
Till hösten startar partidistriktet tillsammans med stadsdelskretsarna en kostnadsfri långsiktig utbildningsinsats i 3 steg.
Steg 1: 6 träffar under tiden 20 sep - 10 dec 2015
Tiderna är kl 18-21 på vardagarna och söndagarna kl. 16-19
Steg 2: 6 träffar under våren 2016
Steg 3: våren 2016 sker internat över en helg

För att alla medlemmar ska få chans att delta så genomförs samma utbildning i samtliga tio stadsdelskretsar under olika dagar i veckan. Du kan själv välja om du vill gå träff ett i t.ex. centrum, träff två i Lundby och så vidare. Varje utbildningstillfälle blir unikt, den röda tråden är att vi läser samma studiematerial alla som deltagarna i hela Sverige.

Anmälningslänkar kommer att skickas ut i mitten på augusti.

Ansvarig ombudsman: Carina Ring, carina.ring@socialdemorkaterna.se

============================================================
ENERGI FÖR ALLA - en cirkel hösten 2015 kring energi & energihushållning
DATUM FÖR TRÄFFAR: 15/9, 22/9, 13/10, 20/10, 10/11, 17/11, 8/12 och 15/12
TID FÖR TRÄFFAR: tisdagar kl. 17.30 – 19.00
LOKAL: Colebringsalen, SKF Klubbskola, Furirsgatan 1 nära Bellevue
ANTAL TRÄFFAR: 8 träffar samt förhoppningsvis några studiebesök
FIKA: deltagarna erbjuds kaffe/smörgås till självkostnadspris 15 kr från 17.00
KURSMATERIAL: Energi – möjligheter och dilemman, KVA&IVA, 132 s.
Energi för hållbar utveckling, Areskoug och Eliasson, 365 s. Artiklar i press och media.
KURSLEDARE: John Hedlund, SKF sdf/IF Metall sdf
ANMÄLAN: till john.hedlund@hotmail.com eller 0702 – 59 96 98, ange personnummer och kontaktuppgifter
ÄMNEN: Aktualiteter i diskussionerna inom Energikommissionen, reglering av vattenkraft, möjlig reglering av vindkraft, nyheter på energiområdet, elpriser, eldistribution och kraftöverföring, ägarförhållanden på energiområdet, elcertifikat och energisubventioner, vattendomar och vattenkraftens miljöcertifiering, energieffektivisering, egenskaper, kvalitet och uthållighet för material, fördelar och nackdelar med vattenkraft, kärnkraft, kolkraft, solkraft, vindkraft, vågkraft, biogaskraft, geokraft m.fl. energikällor.
STUDIEBESÖK: Målsättning att besöka Seabase (vågkraft), Big Glenn och Göteborgs Energi (vindkraft), Chalmers Tekniska Högskola (energiforskning)

============================================================
Glad sommar!
Nu blommar sommarblommorna, solen strålar och bina surrar i kapp med lövsångarens kvitter. Äntligen tid för lite vila och rekreation. Därför stänger expeditionen under veckorna 28 - 32, för att åter öppna 10 augusti kl 08:00.

Vi önskar alla en riktig skön och glad sommar!

============================================================
** Facebook (http://www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg)
** Twitter (http://www.twitter.com/sgoteborg)
** Website (http://www.socialdemokraterna.se/gbg)
** Instagram (https://instagram.com/sigoteborg/)

Sidan uppdaterades senast: 2015-08-18 08:51