s-info 1 2013

11 januari 2013 


S-info är partiets interna kanal för organisatorisk och politisk information. S-info skickas ut till alla socialdemokratiska medlemmar i Göteborg som har sin e-post inrapporterad. Den finns även i pappersformat på expeditionen.


-------------------------------------------------------------------
1. Upptaktskonferens Lördag den 2:e februari
2. Ernst Wigforss Stipendiefonds seminariekväll den 30 januari
3. Vårkampanj 2013
4. Nytt nätverk i Göteborg: Vad vill vi med Europa?
5. Motioner till Partidistriktets kongress
6. Oavsett om du skruvar den åt höger eller vänster - bollen är rund!
7. Vill du ta dig ton? Sjung med oss!
8. Påminnelse om att nominera till kyrkovalet
9. Jag vill hjälpa till i Kyrkovalet
10. Val av ombud till Partidistriktets kongress
11. Nomineringsanmodan till förtroendeuppdrag inom Göteborgs
Socialdemokratiska Partidistrikt
12. Uppmaning till klubbar och föreningar att välja valledare
13. Nyheter gällande föreningsservice
14. Kalendarium 2013
15. Workshop för jämställdhet och mångfald
---------------------------------------------------------------------------

 

1. Upptaktskonferens Lördagen den 2:e februari

Kontakt: Rasmus Andersson 031-339 63 14 rasmus.andersson@socialdemokraterna.se
Bilaga: Inbjudan till upptaktskonferens
Välkomna till ett späckat verksamhetsår inom Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt. Vi har en intensiv vår framför oss där vi dels skall börja arbeta ordentligt med de politiska programmen inför valet 2014, dels vara värdstad för Partikongressen i 3-7 april och mycket annat.
Vi kickstartar med en upptaktskonferens den 2:e februari. För att skaka om lite grann i formerna för våra upptakter har vi bett SSU distriktet att göra delar av programmet för oss och sätta partiet och partisterna lite på prov.
Vi startar klockan 12.00 med en utåtriktad aktivitet på Järntorget där vi bjuder både partister och förbipasserande på kaffe och bulle för att sedan fortsätta inne på Folkets Hus mellan klockan 13.00 till ca: 16.30. Vi prövar denna tid för att ge utrymme utifall man vill gå ut och äta en matbit efteråt med sina föreningskamrater eller andra nätverk. Programmet är hemligt och kommer att bjuda på många överraskningar!


2. Ernst Wigforss Stipendiefonds seminariekväll den 30 januari - ”Vem är Svensk?”

 (Hur tacklar vi de odemokratiska krafterna i vår demokrati)
kontakt: Eva Olofsson, 031-339 63 07  eva.olofsson@socialdemokraterna.se  

Förra årets seminarium var en succé med en fullsatt kongresshall i Folkets Hus på Olof Palmes Plats. I år är det ett minst lika aktuellt och spännande program. Förutom att årets Wigforss stipendium utdelas kommer bland annat stand up komikern Soran Ismail och SSU,s förbundssekreterare Ellinor Eriksson att på olika vis framföra tankar, funderingar och åsikter på temat: ”Vem är svensk?” Programmet är fortfarande under bearbetning och kan komma att utökas. Håll ögonen öppna på Sociala medier och i tidningar som Metro och ny Tid för det slutgiltliga programmet.
Soran Ismail är standup komikern som hamnade mitt upp i SD skandalen då han filmades när han en sen natt tog diskussionen med några av deras blivande riksdagsledamöter. Nu kommer han till Ernst Wigforss seminariekväll för att med hjälp av en god portion humor ge sin syn på vad som händer och sker i landet Sverige. Du kan se klipp på Soran här: http://www.youtube.com/watch?v=aOYplAcWn4g
Tag med en granne eller en arbetskamrat till en djupt allvarlig men också rolig kväll i Ernst Wigforss anda!
Dag: Onsdag den 30 januari
Tid: kl. 19.00
Plats: Kongressalen, Folkets Hus, Olof Palmes plats
Fri entré från kl. 18.00, först till kvarn gäller.

 

3. Vårkampanj 23 mars-7 april 2013

Kontakt: Rasmus Andersson 031-339 63 14 rasmus.andersson@socialdemokraterna.se
Årets vårkampanj kommer att ligga i anslutning till kongressen på Svenska Mässan. Under en vecka kommer Göteborg att vara det nav där den politiska diskussionen i Sverige kretsar. Därför gäller det att göra det mesta möjliga av denna situation.
Från den 23 mars till och kongressens slut den 7:e april är vår plan att alla Göteborgare skall märka att Socialdemokraterna har kongress i staden! Vi kommer att vara på gator och torg, knacka dörr i bostadsområden och prata på arbetsplatser. Mycket kommer att ske i centrala staden men huvuddelen av kampanjen måste försiggå ute i våra områden, på våra arbetsplatser, universitet och skolor.
Boka av tid i almanackan, anmäl ditt intresse till din krets eller klubb/förening att hjälpa till och höll ögonen öppna för mer information!


4. Nytt nätverk i Göteborg: Vad vill vi med Europa?

Kontakt: Ann-Sofie Hermansson 070- 761 25 70 anna.hedh-office@ep.europa.eu

2014 är det val till Europaparlamentet och det är dags att sluta ducka i EU-debatten. Vi behöver en offensiv socialdemokratisk strategi för stabilitet, tillväxt och jobb i Europa.
Inför valet till Europaparlamentet våren 2014 kommer det att arrangeras 4-5 möten på aktuella teman, varav det första är "Jobbkris! Vad gör vi för att sätta Europa i arbete?"
 
Medverkar gör bland andra europaparlamentariker Olle Ludvigsson.
Välkomna på onsdagen den 13 februari klockan 18.00 på Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1 B (fika från 17.30).
Anmälan till: Ann-Sofie Hermansson anna.hedh-office@ep.europa.eu

 

5. Motioner till Partidistriktets kongress

Kontakt: Britt Palmgren, 031-339 63 12 britt.palmgren@socialdemokraterna.se
Bilaga: Inkomna motioner
Här hittar du en förteckning över de motioner som kommit in till partidistriktets kongress. Hör av dig om något inte stämmer.


6. Oavsett om du skruvar den åt höger eller vänster - bollen är rund!

Kontakt: Rasmus Andersson tel: 031-339 63 14 rasmus.andersson@socialdemokraterna.se

Under våren kommer vi att pröva på om det finns intresse hos partivänner och sympatisörer för att spela lite inomhusfotboll på avslappnat vis. Just nu sonderas terrängen efter en bra hall, vi prövar med sex gånger under våren 2013. Första tillfället är söndagen den 27/1 kl. 18.00 - 19.30
Är du intresserad? Anmäl dig via mail till: rasmus.andersson@socialdemokraterna.se


7. Vill du ta dig ton? Sjung med oss!

Kontakt: Katarina Bredberg katarina.bredberg@socialdemokraterna.se
2013 firar studiecirkeln Tidens gång, Tidens (S)ång 5 år. Under dessa år har vi sjungit, spelat, skrattat och diskuterat politik på Arbetarrörelsens Bokcafé, Olof Palmes Plats 1. Vi som sjunger och spelar dragspel, gitarr och trummor, är cirka 7-8 personer och blir gärna fler personer under våren. Vi träffas söndagar kl. 18.00–20.30. Studiecirkeln är avgiftsfri. Anmäl dig via mail till katarina.bredberg@socialdemokraterna.se

 


Information som berör alla medlemmar men framförallt är styrelsemedlemmars ansvar att läsa och agera utifrån.

 

8. Påminnelse om att nominera till kyrkovalet

Kontakt: Carola Björkman, carola.bjorkman@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan är landets största ideella organisation. Med nära 7 miljoner medlemmar och över 20 000 anställda, är Svenska kyrkan en viktig resurs både i enskilda människors liv och för samhällen i Sverige.
Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan utvecklas som öppen och demokratisk folkkyrka.
För att lyckas med detta behöver vi många och engagerade förtroendevalda. 
Inför kyrkovalet den 15 september 2013 behövs cirka 350 socialdemokrater i Göteborgs kommun i arbetet för jämlikhet, kultur, utbildning och miljö. Du som vet vad det innebär att vara arbetsgivare, kanske är fackligt engagerad, och förstår att en trygg och bra arbetsmiljö är viktigt. Du som instämmer i att bästa sättet att möta medlemmar, allmänhet, sörjande, äldre, barn och andra gruppers behov och intresse för Svenska kyrkan är genom en medarbetare som trivs på jobbet. Utan våra mänskliga resurser utvecklas inte Svenska kyrkan.
Kom ihåg att man måste vara medlem i Svenska kyrkan och 18 år fyllda för att vara förtroendevald.
På den här länken kan du nominera in kandidater: https://response.questback.com/socialdemokraterna/kyrkoval2013/
Här kan du läsa mera:
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=697721

 

9. Jag vill hjälpa till i Kyrkovalet

Kontakt: Carola Björkman, carola.bjorkman@svenskakyrkan.se
Kyrkopolitiska utskottet (KPU) träffas och ringer till partimedlemmar och ställer frågan om att stå på S-valsedel i kyrkovalet den 15 september 2013.
Kom och hjälp till, torsdag den 24 jan kl.17-19 på partiexpen, Järntorget 8
Vi bjuder på kaffe och smörgås!
Anmälan och frågor till carola.bjorkman@svenskakyrkan.se


10. Val av ombud till Partidistriktets kongress

Kontakt: Eleonor Schüler, 031-339 63 13, medlemskap.goteborg@socialdemokraterna.se

Bilaga: Ombudsfördelning till distriktskongressen 2013 samt blankett för anmälan av ombud till partidistriktet
Det är dags för klubbar och föreningar att välja ombud till Partidistriktets kongress. Observera att det är samma ombud till både vår- och höstkongress!
Baserat på antalet medlemmar i er grundorganisation, är ni berättigade att utse ombud med rösträtt till distriktskongressen. Här finns två olika dokument: En förteckning där det framgår hur många ombud just er grundorganisation har, samt en lista där ni skriver in utsedda ombud och ersättare.
Partidistriktet behöver namn och adress på ombud och ersättare för att hitta rätt person i medlemsregistret. Återbud anmäls till partidistriktet som också kallar ersättare.

Viktigt att notera är att ni ska utse samma antal ersättare som ordinarie. Det är också viktigt att de utsedda är tillfrågade och att de inte är utsedda som ombud av en annan organisation. Listan över ombud och ersättare ska vara insända senast 1 mars. Kommer ombuden in senare kan vi inte garantera att de får utskicket med handlingarna till årsmötet.
  

11. Nomineringsanmodan till förtroendeuppdrag inom Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt

Kontakt: Britt Palmgren, 031-339 63 12  britt.palmgren@socialdemokraterna.se

Vi uppmanar våra grundorganisationer att nominera till styrelsen, revisorer, ordförande i facklig politiska utskottet, Västsvenska representantskapet samt valberedningen. Vi uppmanar till att alltid nominera både en man och en kvinna till de uppdrag man är intresserad av för att kunna garantera en jämn könsfördelning. Sista nomineringsdag är den 28:e februari.

Länk till nomineringar till partidistriktets årskongress
https://response.questback.com/socialdemokraterna/nominering2013/


12. Uppmaning till klubbar och föreningar att välja valorganisatör

Kontakt: Moa-Lisa Fransson 031-339 63 05 moa-lisa.fransson@socialdemokraterna.se
Det börjar närma sig val på allvar och det är dags att utse valorganisatör för föreningen. Detta ska ske på årsmötet och rapporteras in tillsammans med föreningens styrelse via medlemsportalen. Manual för detta kommer att sändas ut i nästa s-info.

13. Nyheter gällande föreningsservice

Kontakt: Hans Karlsson 031-339 63 11  hans.karlsson@socialdemokraterna.se
Bilaga: Rutiner samt priser för föreningsservice 2013.
Partidistriktets föreningsservice har nya priser på bland annat porto. I bilagan hittar du de senaste priserna.

 

14.  Kalendarium för 2013

Kontakt: Britt Palmgren, 031-339 63 12  britt.palmgren@socialdemokraterna.se
Bilaga: Kalendarium ver 1.
Här finns viktiga datum för medlemmar och föreningar under året, tänk på att sidan uppdateras löpande under året.

 

15. Workshop för jämställdhet och mångfald


Kontakt: Carina Ring, 031-339 63 02, carina.ring@socialdemokraterna.se
Till ordförande och jämställdhetsansvariga i förening, klubb och krets. Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts Jämställdhets- och mångfaldsgrupp inbjuder till workshop 31 januari kl. 18.00 – 20.00 på AFIG, Järntorget 7, vån 5
(Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg).  På dagordningen: Vi tittar på goda exempel, gör några övningar, går igenom 
medlemsstatistik för just din förening, checklistor och mallar för att skriva egna planer.
Du som vill kika på din medlemsstatistik innan - sänd en epost så bifogar jag den.            

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-11 09:49