s-info 11 2013

Socialdemokraterna i Göteborg
S-info 11                 2013-06-29

View this email in your browser (*|ARCHIVE|*)


** Nya S-info!
------------------------------------------------------------
Som medlem i Socialdemokraterna får du månatligen detta e-brev med uppdatering om genomförda aktiviteter, kommande händelser och annan matnyttig information. Som du kan se har vi uppdaterat S-info med ett nytt format som vi hoppas faller i smaken. Det vi kan garantera är samma goda informationsvärde som tidigare i en ny förpackning.

I detta S-info finner du information om:
- Almedalen
- GO(S) Väst
- Inbjudan till: ENERGI FÖR ALLA – en kurs kring energi&energihushållning på 10 träffar
- Trängselskatt för utländska fordon
- Nämndemannautredningens förslag

============================================================
Medlemmar i (S)Göteborg inbjuds till kurs om energi
Kursstart: preliminärt v. 36 i september
Lokal: SKF Klubbskola, Furirsgatan 1 vid Bellevue
Antal träffar: 10 samt 4 studiebesök
Fika: deltagarna erbjuds kaffe och smörgås till själkostnadspris 15 kr
Kursmaterial:
- Energi – möjligheter och dilemman.
- Kort om svenska kraftnät, SKN-blad
- Att överföra el, SKN-folder

Kursledare: John Hedlund, SKF sdf

Anmälan: Senast 25 august till john.hedlund@hotmail.com eller 0702 – 59 96 98

Kursen kommer att diskutera frågor alltifrån "vad är energi?", nya och gamla energikällor, elpriser till framtidens energilösningar.
Vill du veta mer kan du alltid följa oss på facebook, twitter och hemsida.
Almedalen 2013
Från söndag 30/6 till söndag 7/7 äger Almedalsveckan rum. Socialdemokraterna i Göteborg kommer självklart vara på plats i händelsernas centrum för att sätta Göteborg på den politiska kartan. Vi kommer även att övervaka Almedalsveckans händelser ur ett Göteborgskt perspektiv. Har du intresse att följa Socialdemokraterna i Göteborgs arbete under Almedalsveckan kan du göra det via följande kanaler:

Hemsidan: www.socialdemokraterna.se/gbg/almedalen2013
Just nu finner du schema över Socialdemokraterna i Göteborgs deltagande men sidan kommer ständigt att uppdateras med sammanfattade nyheter.

Twitter: www.twitter.com/sgoteborg
Via vår twitter kan direkt följa den politiska debatten.

Facebook: www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg
Från söndag 30/6 till söndag 7/7 äger Almedalsveckan rum. Socialdemokraterna i Göteborg kommer självklart vara på plats i händelsernas centrum för att sätta Göteborg på den politiska kartan. Vi kommer även att övervaka Almedalsveckans händelser ur ett Göteborgskt perspektiv. Har du intresse att följa Socialdemokraterna i Göteborgs arbete under Almedalsveckan kan du göra det via följande kanaler:

Hemsidan: www.socialdemokraterna.se/gbg/almedalen2013
Just nu finner du schema över Socialdemokraterna i Göteborgs deltagande men sidan kommer ständigt att uppdateras med sammanfattade nyheter.

Twitter: www.twitter.com/sgoteborg
Via vår twitter kan direkt följa den politiska debatten.

Facebook: www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg
Facebook kommer ständigt att uppdateras med nyheter från Almedalen.

Nyhetsbrev:
Vill du få nyheter skickat till din epostadress kan du anmäla dig till carina.ring@socialdemokraterna.se
Facebook kommer ständigt att uppdateras med nyheter från Almedalen.
Nyhetsbrev:
Vill du få nyheter skickat till din epostadress kan du anmäla dig till carina.ring@socialdemokraterna.se
GO(s) Väst kultur och politikfestival på Knarrholmen 30:e augusti till 1:e September.


Senaste nytt från GO(s) Väst
För varje vecka som går så fylls programmet på kultur och politikfestivalen på Knarrholmen på med nya gäster och programpunkter. Det senaste är ett seminarium som LO Västsverige arrangerar som kommer att handla om upphandlingar inom offentlig sektor. Här kommer bland annat Andreas Schönström, kommunalråd ifrån Malmö att medverka. Riksdagsledamöterna från Göteborg kommer att prata om hur vi skapar de nya jobben i Västsverige. Och det är bara början!

Programmet börjar innehålla ett 20 tal välkända och meriterade debattörer. Alltifrån Olle Ludvigsson, Karl-Petter Thorwaldsson till vårt förstanamn på kyrkomöteslistan Sara Waldenfors. Det finns nu enbart ett fåtal lägenheter kvar att boka, därför öppnar man på hemsidan, en slags anslagstavla där man kan ställa frågan om det finns plats i någon stuga eller meddela om man har plats för en till. Från och med den 13:e augusti kommer man också att kunna köpa seminariepass för dig som nöjer dig med att åka fram och tillbaka över dagen. Dessa säljs på Partidistriktets expedition, kostar 100 kr och gäller för hela helgen. Eftersom vi har barnaktiviteter måste dessa anmälas även om man åker ut bara över dagen!

På hemsidan justeras programmet med jämna mellanrum, snart kommer de exakta färjetiderna att läggas ut och du kan också ställa frågor till arrangörerna.”Medlemmar i (S)Göteborg inbjuds till kurs om energi
Kursstart: preliminärt v. 36 i september
Lokal: SKF Klubbskola, Furirsgatan 1 vid Bellevue

Antal träffar: 10 samt 4 studiebesök

Fika: deltagarna erbjuds kaffe och smörgås till själkostnadspris 15 kr

Kursmaterial
- Energi – möjligheter och dilemman.
- Kort om svenska kraftnät, SKN-blad
- Kort om svenska kraftnät, SKN-blad
- Att överföra el, SKN-folder

Kursledare: John Hedlund, SKF sdf

Anmälan: Senast 25 august till john.hedlund@hotmail.com eller 0702 – 59 96 98

Kursen kommer att diskutera frågor alltifrån "vad är energi?", nya och gamla energikällor, elpriser till framtidens energilösningar.
- Att överföra el, SKN-folder

Kursledare: John Hedlund, SKF sdf

Anmälan: Senast 25 august till john.hedlund@hotmail.com eller 0702 – 59 96 98

Kursen kommer att diskutera frågor alltifrån "vad är energi?", nya och gamla energikällor, elpriser till framtidens energilösningar.
Jag blir galen på den här regeringen!

Jag blir galen på den här regeringen! Nu skjuter de upp trängselskatten för utländska åkare, igen.  Anders Borgs finansdepartement har meddelat att tidigast vid halvårsskiftet 2014 kan trängselskatten i Göteborg komma att omfatta även utländska fordon. Tidigare var beskedet att det skulle införas i januari 2014. I april 2010 fattade riksdagen beslutet att regeringen skulle utreda möjligheten att utländska fordon skulle omfattas av trängelskatten. Det innebär att det kommer att ha gått minst fyra år innan beslutet blir genomfört. Det är långsamt agerat, mycket långsamt....

Lars Johansson, riksdagsledamot (S)
Jag blir galen på den här regeringen! Nu skjuter de upp trängselskatten för utländska åkare, igen.  Anders Borgs finansdepartement har meddelat att tidigast vid halvårsskiftet 2014 kan trängselskatten i Göteborg komma att omfatta även utländska fordon. Tidigare var beskedet att det skulle införas i januari 2014. I april 2010 fattade riksdagen beslutet att regeringen skulle utreda möjligheten att utländska fordon skulle omfattas av trängelskatten. Det innebär att det kommer att ha gått minst fyra år innan beslutet blir genomfört. Det är långsamt agerat, mycket långsamt....

Lars Johansson, riksdagsledamot (S)
Jag blir galen på den här regeringen! Nu skjuter de upp trängselskatten för utländska åkare, igen.  Anders Borgs finansdepartement har meddelat att tidigast vid halvårsskiftet 2014 kan trängselskatten i Göteborg komma att omfatta även utländska fordon. Tidigare var beskedet att det skulle införas i januari 2014. I april 2010 fattade riksdagen beslutet att regeringen skulle utreda möjligheten att utländska fordon skulle omfattas av trängelskatten. Det innebär att det kommer att ha gått minst fyra år innan beslutet blir genomfört. Det är långsamt agerat, mycket långsamt....

Lars Johansson, riksdagsledamot (S)

Behåll nämndemännen
Nämndemannautredningens förslag för justitieministern. Riksdagsledamot Mattias Jonsson är mycket kritisk till utredningens förslag. Konsekvensen blir en minskning med 43% av nämndemannamedverkan i våra domstolar.  Bl a försvinner nämndemännen helt från hovrätt och kammarrätt och i tingsrätt minskas antalet nämndemän från tre till två.
Nämndemannautredningens förslag för justitieministern. Riksdagsledamot Mattias Jonsson är mycket kritisk till utredningens förslag. Konsekvensen blir en minskning med 43% av nämndemannamedverkan i våra domstolar.  Bl a försvinner nämndemännen helt från hovrätt och kammarrätt och i tingsrätt minskas antalet nämndemän från tre till två.
Nämndemannautredningens förslag för justitieministern. Riksdagsledamot Mattias Jonsson är mycket kritisk till utredningens förslag. Konsekvensen blir en minskning med 43% av nämndemannamedverkan i våra domstolar.  Bl a försvinner nämndemännen helt från hovrätt och kammarrätt och i tingsrätt minskas antalet nämndemän från tre till två.
Nämndemannautredningens förslag för justitieministern. Riksdagsledamot Mattias Jonsson är mycket kritisk till utredningens förslag. Konsekvensen blir en minskning med 43% av nämndemannamedverkan i våra domstolar.  Bl a försvinner nämndemännen helt från hovrätt och kammarrätt och i tingsrätt minskas antalet nämndemän från tre till två.
”Förslagen kommer att minska förtroende för rättsprocessen. I Sverige har vi ett väl fungerande nämndemannasystem som vi ska värna om och var stolta över. Samtidigt behövs justeringar i systemet för att förbättra möjligheten för våra nämndemän att göra ett fullgott arbete i våra domstolar”

Mattias Jonsson, riksdagsledamot (S)
”Förslagen kommer att minska förtroende för rättsprocessen. I Sverige har vi ett väl fungerande nämndemannasystem som vi ska värna om och var stolta över. Samtidigt behövs justeringar i systemet för att förbättra möjligheten för våra nämndemän att göra ett fullgott arbete i våra domstolar”

Mattias Jonsson, riksdagsledamot (S)

** www.gosvast.se (http://socialdemokraterna.us4.list-manage.com/track/click?u=a107d14e6189bf650a2461de7&id=ae407cb7dd&e=6dd2ef03dc)
** För mer information, klicka här (http://www.gosvast.se)
** För hela nyheten, klicka här (http://sgoteborg.se/index.php/jag-blir-galen-pa-den-har-regeringen/)
** För hela nyheten, klicka här (http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Nyheter/Behall-namndemannen-anser-Mattias-Jonsson/)
** Facebook (http://www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg)
** Facebook (http://www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg)
** Twitter (http://www.twitter.com/sgoteborg)
** Twitter (http://www.twitter.com/sgoteborg)
** Website (http://www.socialdemokraterna.se/gbg)
** Website (http://www.socialdemokraterna.se/gbg)

This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this? (*|ABOUT_LIST|*)     unsubscribe from this list (*|UNSUB|*)     update subscription preferences (*|UPDATE_PROFILE|*)
*|LIST_ADDRESSLINE_TEXT|*

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-01 17:30