s-info 14 2013

Socialdemokraterna i Göteborg
S-info 14                 2013-10-01

 

1 Oktober, S-info 14
Det är tre månader kvar till supervalåret med hela fem val. Val till Europaparlamentet 25 maj, val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige, riksdag och folkomröstning 14 september. Tiden går fort och mycket ska hinnas med. På lördag 5 oktober är det höstdistriktskongress där framtidens parti ska diskuteras. Om det och mycket annat kan du läsa om i detta utskick av S-info.

I S-info 13 finner du:
- Höstdistriktskongress 2013
- Höstkampanj 2013
- Nomineringar för valåret 2014
- Studiecirklar
- Ny Tid
- Medlemsavgift 2014

============================================================

Höstdistriktskongress 2013
Årets höstdistriktskongress kommer att hållas i Folkets Hus, på Olof Palmes plats. Distriktskongressen startar lördag 5 oktober kl: 10.00 (kaffe, smörgås och registrering från kl: 09:00).  Preliminär sluttid är 15:30. Du som inte är ombud är mycket välkommen att gästa kongressen.

Du som är ombud har blivit kallad till höstdistriktskongressen och mottagit handlingar (två häften). Handlingarna ska tas med till kongressen. Om du mot förmodan tappat bort dem eller vill ha de digitalt finns de för nedladdning via länken nedan.
Årets höstdistriktskongress kommer att hållas i Folkets Hus, på Olof Palmes plats. Distriktskongressen startar lördag 5 oktober kl: 10.00 (kaffe, smörgås och registrering från kl: 09:00).  Preliminär sluttid är 15:30. Du som inte är ombud är mycket välkommen att gästa kongressen.

www.socialdemokaterna.se/gbg/hostkongress2013

 Läs ledarskapsprofilen här (http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/For-medlemmar/Remiss-Valkommitten/)

 

Höstkampanj 2013
Den 7:e till 24:e Oktober genomförs en landsomfattande kampanj för att sätta fokus på vår jobbpolitik och lägga grunden för en valvinst 2014.

Folkrörelsedelen av denna kampanj kommer i huvudsak att vara dörrknackning och i Göteborg kommer vi att knacka dörr i samtliga tio stadsdelskretsar. Nu behöver vi din hjälp till detta! Du ser här ett schema med vilka dagar det skall knackas, du ser också vilka av våra toppolitiker som har anmält sig hittills. Till varje dörrknackningstillfälle kommer det att vara med minst en ombudsman samt en eller flera heltidspolitiker. Man kommer aldrig att behöva gå ensam eller känna sig osäker på att man inte kan frågorna. Dessutom får ny dörrknackare en liten introduktion till dörrknackning.

För att anmäla dig, klicka på länken nedan och fyll i vilken eller vilka kvällar just du kan deltaga. Därefter kommer du att få ett mail där du får mer uppgifter om vilket område och var gruppen som knackar just den kvällen träffas.

Kom ihåg: skall vi vinna ett val så är det ingen som kan ersätta just den insatsen som just du genomför! Dörrknackningarna kommer att äga rum mellan ca: 18.00 och 20.30 på kvällen. Väl mött!

08-okt

 

 

 

09-okt

Mariya Voyvodova

 

Roland Wallengren

10-okt

 

 

 

14-okt

Olof Svensson

 

Bahman Esmailnejad

15-okt

Leif Blomqvist

 

Anna Johansson

16-okt

Johan Nyhus

 

Ann-Marie Linnarsson Palm

 

Viktoria Tryggvadottir

 

Alladin Hedayati

 

Annelie Schagerström

 

 

17-okt

Mariya Voyvodova

 

Marina Johansson

 

Lars Johansson

 

Allaedin Hedayati

22-okt

Anna Johansson

 

 

 

 

23-okt

Leif Blomqvist

 

Joakim Hagberg

 

Jack Rolka

 

 

 

 

24-okt

Leif Blomqvist

 

Staffan Lindström

 För anmälan, klicka här (https://response.questback.com/socialdemokraterna/dorrknackhost/)

Nomineringar till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige samt gruppledare till stadsdelsnämnd, hälso och sjukvårdsnämnd och kommunstyrelsen
2014 är det supervalår och nu är det tid att nominera.

Sista dag för nomineringarna är 2 dec 2013.
Nomineringar gör du via länken nedan.
Var uppmärksam på att du får en bekräftelse på nomineringen.

De som nomineras till ett uppdrag ska vara tillfrågade och ha tackat ja till att nomineras.

Tänk på att:
Samtliga socialdemokratiska uppdrag skall vara tillsatta av kandidater utsedda i enlighet med ledarskapsprofilens inriktning, den finns på partidistriktets hemsida.

Följande skall dessutom vara vägledande:
- ökad andel kvinnliga gruppledare
- jämn och varvad könsfördelning
- ökad andel av kandidater med utländsk bakgrund
- åldersmässig spridning
- geografisk spridning (SDN ledamöter bör bo i stadsdelen)
- fördela uppdragen på många medlemmar
2014 är det supervalår och nu är det tid att nominera.

För anmälan, klicka här:      

Studiecirklar
1.En ideologicirkel som utgår från partiprogrammet, framtidskontraktet, kretsens jämställdhetsprogram och den rödgröna budgeten 2014 för Göteborgs stad.
Ledare är Lennart Orstadius
Start  onsdagen den 16 oktober
Lokal Partidistriktet Järntorget 8

2. En cirkel som utgår från Ann Beskows bok ”Vad jag sett och med i mitt röda hjärta känt”. Arbetsnamnet på cirkeln är ”Politiskt arbete är personlig utveckling”.
Hur jag ska förhålla mig till människorna omkring mig och hur jag ska förhålla mig till mig själv för att lyckas? Vi delar våra erfarenheter.
Ledare Ann Beskow
Start tisdagen den 5 november
Lokal Partidistriktet Järntorget 8

3. En cirkel om arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer – ”Systrar Kamrater”.
Ledare Birgitta Nesterud
Start tisdagen den 8 oktober
Lokal Afig, Järntorget 7  och Partidistriktet Järntorget 8

Cirklarna och studiematerialet är gratis och antalet träffar är 4 till 5 st. Vi startar gärna fler cirklar. Om Du har förslag och eller om Du själv kan tänka Dig att leda en cirkel hör av Dig till Birgitta Nesterud tel 0706 42 62 58.  Om intresse finns så planerar vi att anordna en cirkelledarutbildning en lördag under hösten.

Anmälan till de olika studiecirklarna:

1.  lennart.orstadius@gmail.com (mailto:lennart.orstadius@gmail.com)
2. ann@annbeskow.se (mailto:ann@annbeskow.se)
3. birgitta.nesterud@telia.com (mailto:birgitta.nesterud@telia.com)

Ny Tid - Göteborg
Nio av tio Ny Tid-prenumeranter rekommenderar S-medlemmar att prenumerera!

Ny Tid är Göteborgsområdets socialdemokratiska veckotidning. Vårens läsarundersökning till Ny Tids prenumeranter visar att nio av tio rekommenderar medlemmar i Socialdemokraterna att prenumererar på Ny Tid. Samtidigt ger läsarna fortsatt mycket högt betyg till tidningen och samstämmigheten är stor om att tidningen bara blir bättre och bättre. Att teckna en helårsprenumeration nu innebär att man hänger med i vad som händer i den lokala, regionala och nationella politiken fram till valet om ett år för bara 410 kronor.

En prenumeration kan tecknas på fler olika sätt, via hemsidan( Se länk nedan), via mail: elias.saavedra@sap.se (mailto:elias.saavedra@sap.se)  eller tfn: Telefon: 08-70 27 77

Till dig som ännu inte prenumererar: Följ den starka rekommendationen och bli det.
Till dig som är prenumerant: Se till att rekommendera andra om att vara prenumeranter för att sprida tidningen och stärka den socialdemokratiska medierösten i Göteborgsområdet.

Ansvarig: Johan Flanke, chefredaktör Ny Tid, 031-339 63 36
Nio av tio Ny Tid-prenumeranter rekommenderar S-medlemmar att prenumerera!

För Ny Tids hemsida, klicka här (http://www.aip.nu/default.aspx?page=14)

Medlemsavgift 2014
Eleonor Schüler, 031-339 63 13,
Partidistriktet behöver få in vilken medlemsavgift föreningen skall ha för år 2014. Vi behöver ha in uppgiften senast den 30 november. Enligt föreningsstadgarna fastställs medlemsavgiften på ett medlemsmöte i föreningen. Om vi inte får in uppgift om medlemsavgift kommer vi att utgå från att tidigare inrapporterad summa gäller även fortsättningsvis 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-02 16:41