s-info 15 2013

Socialdemokraterna i Göteborg
S-info 15                 2013-11-01

View this email in your browser (*|ARCHIVE|*)1 November, S-info 15
Mycket har skett den senaste månaden. Höstkongress har ägt rum, partiledningen var på besök i Göteborg och höstkampanj med jobb för unga har genomförts. Dessa tre händelser är avstamp för valrörelsen som redan nu har börjat. Vi vill tacka alla som deltagit på de olika aktiviteterna men särskilt alla som i kylan har knackat dörr under de två senaste veckorna i höstkampanjen. Men mer kommer att ske framöver. En del av det kan du läsa i denna månadens utskick av S-info.

I S-info 15 finner du:
- Höstdistriktskongress 2013
- Partiledningen i Göteborg
- Kina, risk eller räddning?
- Fackeltåg 9 november
- Valberedningsutbildning
- Forumgruppsordförande
- Sätt Europa i arbete
- Snart slut för check ut på Västtrafik
- Regeringen haltar i frågan om trängselskatt för utländska åkare
- Medlemsavgift 2014

============================================================
Årets höstdistriktskongress ägde rum 5 oktober i Folkets Hus, på Olof Palmes plats. Uppslutningen var stor med ca 250 ombud och besökare. Höstdistriktskongressen gästades dessutom av en delegation från Kurdistan.

Höstdistriktskongressen hade något annorlunda utformning i år med grupparbeten där framtidens Göteborg diskuterades, som ska ligga till grund för vårkongressens arbete. Du som ombud kommer att inom en snar framtid få gruppernas mötesanteckningar skickade till dig.

Vill du se bilder från höstdistriktskongressen kan du klicka på länken nedan.

Socialdemokraterna vill stoppa regeringens förslag om infrastrukturavgifter och elektroniska vägtullsystem och får stöd av övriga oppositionspartier.

- Regeringen har inte löst frågan om trängselskatt i Göteborg och Stockholm för utländska åkare och inte skapat en godtagbar lösning för avgifterna på nya vägbroar, säger Lars Johansson (S), riksdagsman och ledamot av trafikutskottet.
Vill du veta mer kan du alltid följa oss på facebook, twitter och hemsida.

Höstdistriktskongress 2013
Årets höstdistriktskongress ägde rum 5 oktober i Folkets Hus, på Olof Palmes plats. Uppslutningen var stor med ca 250 ombud och besökare. Höstdistriktskongressen gästades dessutom av en delegation från Kurdistan.

Höstdistriktskongressen hade något annorlunda utformning i år med grupparbeten där framtidens Göteborg diskuterades, som ska ligga till grund för vårkongressens arbete. Du som ombud kommer att inom en snar framtid få gruppernas mötesanteckningar skickade till dig.

Vill du se bilder från höstdistriktskongressen kan du klicka på länken nedan.
Årets höstdistriktskongress ägde rum 5 oktober i Folkets Hus, på Olof Palmes plats. Uppslutningen var stor med ca 250 ombud och besökare. Höstdistriktskongressen gästades dessutom av en delegation från Kurdistan.

Höstdistriktskongressen hade något annorlunda utformning i år med grupparbeten där framtidens Göteborg diskuterades, som ska ligga till grund för vårkongressens arbete. Du som ombud kommer att inom en snar framtid få gruppernas mötesanteckningar skickade till dig.

Vill du se bilder från höstdistriktskongressen kan du klicka på länken nedan.
Årets höstdistriktskongress ägde rum 5 oktober i Folkets Hus, på Olof Palmes plats. Uppslutningen var stor med ca 250 ombud och besökare. Höstdistriktskongressen gästades dessutom av en delegation från Kurdistan.
Höstdistriktskongressen hade något annorlunda utformning i år med grupparbeten där framtidens Göteborg diskuterades, som ska ligga till grund för vårkongressens arbete. Du som ombud kommer att inom en snar framtid få gruppernas mötesanteckningar skickade till dig.

Vill du se bilder från höstdistriktskongressen kan du klicka på länken nedan.

Höstkampanj 2013
Måndag 14 oktober fick Göteborg besök av partiledningen. Dagen började med besök på Göteborgs Tekniska College där de fick ta del av en rundtur med eleverna och höra om den väldigt teknologiskt framträdande utbildning som sker i Göteborgs stad. I skolan släppte även Stefan Löfven nyheten om att den första åtgärd en framtida socialdemokratisk regering kommer att genomföra är 90-dagars garantin för arbetslösa ungdomar.

Dagen följde med besök hos småföretagare i Lindholmen Science Park där bland annat framtidens energilösningar diskuterades. Direkt från detta besök var hela partiledningen och deltog på ett torgmöte vid Brunnsparken för att prata med Göteborgare.

På kvällen anordnades ett öppet möte i biograf Draken där partiledningen avslutade sitt besök med att prata om framtida investeringar för att bryta loss Sverige från den arbetslöshet som bitits sig fast.

Vill du se bilder från partiledningens besök, klicka på länken nedan.

Kina, risk eller räddning?
Utvecklingen i Kina påverkar jobbförutsättningarna i omvärlden på flera sätt. Den stigande kinesiska efterfrågan skapar en enorm försäljningspotential för företag som finns i eller exporterar till Kina.

Vad innebär allt detta för den svenska och europeiska arbetsmarknaden? Vilka är hoten och möjligheterna? Är det risken att förlora arbetstillfällen till Kina som väger tyngst, eller kan Kina snarare bli en räddning i jobbskapandet

Seminarium:
4 november 18:00 - 20:00 (kaffe från 17:30)
Radisson, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Panel:
Leif Johansson, sytrelseordförande Ericsson Astra Zeneca
Kristina Persson, ordöfrande Global Utmaning
Göran Johansson, fd kommunstyrelsenordförande

Seminariet är gratis och helt öppet. Alla är hjärtligt välkomna!

Nomineringar till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige samt gruppledare till stadsdelsnämnd, hälso och sjukvårdsnämnd och kommunstyrelsen

2014 är det supervalår och nu är det tid att nominera.

Sista dag för nomineringarna är 2 dec 2013.
Nomineringar gör du via länken nedan.
Var uppmärksam på att du får en bekräftelse på nomineringen.

De som nomineras till ett uppdrag ska vara tillfrågade och ha tackat ja till att nomineras.

Tänk på att:
Samtliga socialdemokratiska uppdrag skall vara tillsatta av kandidater utsedda i enlighet med ledarskapsprofilens inriktning, den finns på partidistriktets hemsida.

Följande skall dessutom vara vägledande:
- ökad andel kvinnliga gruppledare
- jämn och varvad könsfördelning
- ökad andel av kandidater med utländsk bakgrund
- åldersmässig spridning
- geografisk spridning (SDN ledamöter bör bo i stadsdelen)
- fördela uppdragen på många medlemmar
2014 är det supervalår och nu är det tid att nominera.

Sista dag för nomineringarna är 2 dec 2013.
Nomineringar gör du via länken nedan.
Var uppmärksam på att du får en bekräftelse på nomineringen.

De som nomineras till ett uppdrag ska vara tillfrågade och ha tackat ja till att nomineras.

Tänk på att:
Samtliga socialdemokratiska uppdrag skall vara tillsatta av kandidater utsedda i enlighet med ledarskapsprofilens inriktning, den finns på partidistriktets hemsida.

Följande skall dessutom vara vägledande:
- ökad andel kvinnliga gruppledare
- jämn och varvad könsfördelning
- ökad andel av kandidater med utländsk bakgrund
- åldersmässig spridning
- geografisk spridning (SDN ledamöter bör bo i stadsdelen)
- fördela uppdragen på många medlemmarValberedningsutbildning
Valberedningen är de som lägger grunden för styrelsens sammansättning. Arbetet har stor betydelse för föreningens förmåga att arbeta konstruktivt och målinriktat. Du som är vald somvalberedare har en mycket viktig arbetsuppgift framför dig. Din uppgift är att analysera dagens styrelse och hur den arbetar. Både tradition och förnyelse måste gå hand i hand när du analyserar de olika styrelsefunktionerna. Under kursen diskuterar vi hur valberedningsarbetet går till och när arbetet börjar, hur vi skapar en bra balans i styrelsen. Som valberedare påverkar du genom ditt arbete framtiden för din förening. Kursmaterial och utbildningen är gratis!

Tid  27+28 november kl.17.30-20.30  Anmälan senast 25 november:
Nomineringsanmodan till ordförande för Forumgruppen för Utbildning och Forskning
Nomineringsanmodan till ordförande för Forumgruppen för Utbildning och Forskning
Partidistriktet har sju forumgrupper, ordförande i forumgrupperna utses av styrelsen. Grupperna formerar sedan själva sin sammansättning och verksamhet. Nu har ordföranden för Forumgruppen för skola och utbildning, lämnat sitt uppdrag. Därför ombeds föreningar och medlemmar nominera lämpliga personer. Personerna ska vara tillfrågade, tänk på att nominera en man och en kvinna till varje uppdrag. Förslagen bereds av partidistriktets valberedning för interna val.
Partidistriktet har sju forumgrupper, ordförande i forumgrupperna utses av styrelsen. Grupperna formerar sedan själva sin sammansättning och verksamhet. Nu har ordföranden för Forumgruppen för skola och utbildning, lämnat sitt uppdrag. Därför ombeds föreningar och medlemmar nominera lämpliga personer. Personerna ska vara tillfrågade, tänk på att nominera en man och en kvinna till varje uppdrag. Förslagen bereds av partidistriktets valberedning för interna val.


Sätt Europa i arbete
-       15 åtgärder i partiets jobbrapport
Inför EU-valet vill vi sätta jobbfrågan i fokus. Som en del i uppladdningen håller partiet på att ta fram en jobbrapport: "Sätt Europa i arbete!". Syftet är att rikta uppmärksamhet mot jobbkrisen och de insatser som krävs för att lösa den. Utifrån en övergripande analys av läget på arbetsmarknaden presenteras ett åtgärdspaket i 15 punkter.

Tid: Torsdag 14 november kl 18.30 – 20.30
(drop-in med kaffe och macka från kl 18.00)
Plats: Afig – Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Järntorget 7
Presentation:
Olle Ludvigsson, Göteborgs EU-parlamentariker
Kommentarer, frågor:
Mats Arnsmar, kommunalråd, tidigare Byggnads
Alma Handzar, Socialdemokraternas internationella utskott
Inför EU-valet vill vi sätta jobbfrågan i fokus. Som en del i uppladdningen håller partiet på att ta fram en jobbrapport: "Sätt Europa i arbete!". Syftet är att rikta uppmärksamhet mot jobbkrisen och de insatser som krävs för att lösa den. Utifrån en övergripande analys av läget på arbetsmarknaden presenteras ett åtgärdspaket i 15 punkter.


Snart slut för check ut på Västtrafik

Inom de närmsta åren försvinner utcheckningen vid kollektivtrafikresor mellan olika zoner med Västtrafik. Det ska bli lättare att betala med smartphone och biljettautomaterna ska bli enklare att använda. Det har det rödgröna styret kommit överens om.

Inom de närmsta åren försvinner utcheckningen vid kollektivtrafikresor mellan olika zoner med Västtrafik. Det ska bli lättare att betala med smartphone och biljettautomaterna ska bli enklare att använda. Det har det rödgröna styret kommit överens om.
Ingen trängselskatt för utländska lastbilar i sikte
Socialdemokraterna vill stoppa regeringens förslag om infrastrukturavgifter och elektroniska vägtullsystem och får stöd av övriga oppositionspartier. Socialdemokraterna vill stoppa regeringens förslag om infrastrukturavgifter och elektroniska vägtullsystem och får stöd av övriga oppositionspartier.
- Regeringen har inte löst frågan om trängselskatt i Göteborg och Stockholm för utländska åkare och inte skapat en godtagbar lösning för avgifterna på nya vägbroar, säger Lars Johansson (S), riksdagsman och ledamot av trafikutskottet. Tidigare var beskedet att utländska lastbilar skulle omfattas av trängselskatten från årsskiftet, sen var det 1 juli 2014 som gällde. Nu verkar det inte bli något beslut alls.Medlemsavgift 2014
Eleonor Schüler, 031-339 63 13,
Partidistriktet behöver få in vilken medlemsavgift föreningen skall ha för år 2014. Vi behöver ha in uppgiften senast den 30 november. Enligt föreningsstadgarna fastställs medlemsavgiften på ett medlemsmöte i föreningen. Om vi inte får in uppgift om medlemsavgift kommer vi att utgå från att tidigare inrapporterad summa gäller även fortsättningsvis

** Bilder från höstdistriktskongressen 2013 (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151656339876994.1073741829.133681391993&type=3)
** Bilder från partiledningens besök (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151670568891994.1073741831.133681391993&type=3)
** susanne.karlsson@ifmetall.se (mailto:susanne.karlsson@ifmetall.se)
** För att nominera, klicka här (https://response.questback.com/socialdemokraterna/nominering14/)
** Läs ledarskapsprofilen här (http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/For-medlemmar/Remiss-Valkommitten/)
** info.goteborg@socialdemokraterna.se (mailto:info.goteborg@socialdemokraterna.se)
** För att nominera, klicka här (https://response.questback.com/socialdemokraterna/nomforumutb/)
** Forumgruppens facebooksida (https://www.facebook.com/ForumForUtbildningOchForskning?ref=stream&hc_location=stream)
** För hela nyheten och NyTids hemsida, klicka här (http://www.nytid.se/)
** För hela artikeln, klicka här (http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2161105-ingen-trangselskatt-for-utlandska-lastbilar-i-sikte)
** medlemskap.goteborg@socialdemokraterna.se (mailto:medlemskap.goteborg@socialdemokraterna.se)
** Facebook (http://www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg)
** Facebook (http://www.facebook.com/socialdemokraternaigoteborg)
** Twitter (http://www.twitter.com/sgoteborg)
** Twitter (http://www.twitter.com/sgoteborg)
** Website (http://www.socialdemokraterna.se/gbg)
** Website (http://www.socialdemokraterna.se/gbg)

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-01 11:18