s-info 3 2013

 
7 februari 2013
S-info är partiets interna kanal för organisatorisk och politisk information. S-info skickas ut till alla socialdemokratiska medlemmar i Göteborg som har sin e-post inrapporterad. Den finns även i pappersformat på expeditionen.

 

Information riktad till samtliga medlemmar

Större möten, seminarium och konferenser

 

1   Den 15 september 2013 är det val till Svenska kyrkan.

Vi vill att Svenska kyrkan ska sätta människors behov i centrum, att kyrkan ska stå upp för alla människors lika rätt och värde, att kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna och bidra till gemenskap och utveckling i samhället.
Vill du veta mer om vårt program, om kampanjen och vad man gör som förtroendevald i kyrkan?

Då är du varmt välkommen till Folkets Hus på lördag den 9:e februari!

- För en Öppen Folkkyrka, Olle Burell ordförande för Socialdemokraterna i Kyrkomötet talar om   partiets program och den nationella valkampanjen.

- Valkampanjen i Västsverige, information om valplaneringen för partidistrikten.

- Konsekvenser av kyrkans strukturförändring.

- Förtroendevald i Svenska Kyrkan, så fungerar det.

 Dag: Lördag den 9 februari 2013.
Tid: kl 12.00-16.00.
Plats: Kongressalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.
Anmälan om medverkan görs till partidistriktet i Göteborg på e-post info.goteborg@socialdemokraterna.se eller på tel. 031-339 63 00 senast den 8:e februari.

 

2   Vad gör vi för att sätta Europa i arbete?
Kontakt: Ann-Sofie Hermansson 070- 761 25 70 anna.hedh-office@ep.europa.eu

2014 är det val till Europaparlamentet och det är dags att sluta ducka i EU-debatten.
Vi behöver en offensiv socialdemokratisk strategi för stabilitet, tillväxt och jobb i Europa.
Inför valet till Europaparlamentet våren 2014 kommer det att arrangeras 4-5 möten på aktuella teman, varav det första är "Jobbkris! Vad gör vi för att sätta Europa i arbete?"
Medverkar gör bland andra europaparlamentariker Olle Ludvigsson.

Dag: onsdagen den 13 februari
Tid: klockan 18.00
Plats: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1 B (fika från 17.30).
Anmälan till: Ann-Sofie Hermansson anna.hedh-office@ep.europa.eu

 

3   Är Göteborg den sista utposten gentemot drogliberalerna?
Frågor som rör missbruk av alla former omges ofta av ett högt tonläge, mycket tyckande och inte riktigt lika mycket kunnande. Alla har vi någon form av relation till missbruksproblem, vi ser det på gatan, vi läser om det i tidningarna eller vi har det i familjen.
Göteborgs stad och Socialdemokraterna i Göteborg har en ytterst tydlig hållning i frågor som rör harmonisering och liberalisering av narkotika och på vilket sätt vi kan bekämpa detta.
På detta seminarium får du chansen att förstå varför. Du möter såväl politiker, tjänstemän, folkrörelser och professionella som utifrån sina olika roller förklarar vår hållning och tankarna bakom den. 
Sociala Forumgruppen inbjuder till detta seminarium om drogfrågor.

Gäster:
Dario Espiga, Kommunalråd, ordförande ECAD Sverige
Martin Johansson, ordförande KRIS
Viktoria Tryggvadottir, Beroendebehandlare
Ove Lundgren
Samordnare alkohol och narkotikafrågor
Göteborgs stad Kunskapskällaren

Dag:           14:e Februari
Tid:             18.00 – 20.00
Plats:          Byggnads studiehem, Heurlins plats 9 (Partidistriktets gamla lokaler)
Föranmälan: rasmus.andersson@socialdemokraterna.se senast den 12:e februari

 

4   Medlemsveckor på Folkteatern

Socialdemokraterna är medlemmar i folkteatern. Det innebär att du kan gå på teater för medlemspriset 160:- på föreställningarna av ”Den flygande handläggaren” mellan den 6-15:e februari. Varför inte samla ihop några i föreningen/klubben och gå tillsammans?
Du beställer dina biljetter på tel: 031-60 75 75 och berättar att du är medlem i Socialdemokraterna.
Mer info: www.folkteatern.se

 

5   Rödgrön blogg
Vill du veta lite mer om tankarna bakom besluten? Följer våra kommunalråd på den rödgröna bloggen. www.rodgrontgoteborg.se Här får du sanningen och tankarna bakom tidningarnas rubriker. Följ bloggen och dela den med dina grannar, vänner och arbetskamrate

 

6   Vårkampanj 23 mars-7 april 2013

Kontakt: Rasmus Andersson 031-339 63 14 rasmus.andersson@socialdemokraterna.se

Årets vårkampanj kommer att ligga i anslutning till partikongressen på Svenska Mässan. Under en vecka kommer Göteborg att vara det nav där den politiska diskussionen i Sverige kretsar. Därför gäller det att göra det mesta möjliga av denna situation.
Från den 23 mars till och kongressens slut den 7:e april är vår plan att alla Göteborgare skall märka att Socialdemokraterna har kongress i staden! Vi kommer att vara på gator och torg, knacka dörr i bostadsområden och prata på arbetsplatser. Mycket kommer att ske i centrala staden men huvuddelen av kampanjen måste försiggå ute i våra områden, på våra arbetsplatser, universitet och skolor.
Ibland är man upptagen den kväll då ens förening knackar dörr eller har torgmöten. Därför kan du via den här länken anmäla vilka dagar du står till förfogande för centrala torgmöten eller dörrknackningar. Anmäler du dig här så kommer du att bli kontaktad för att hjälpa till.

https://response.questback.com/socialdemokraterna/varaktivitet2013/

 

Inför distriktsårkongressen

7   Distriktsårskongress 2013 26-27 april
Här finner du motioner, ombudsfördelning, vilka som är på val, nomineringslänk osv.
http://www.socialdemokraterna.se/DAK2013 länkar till det arbetsmaterial som partidistriktets styrelse just nu jobbar med. Du finner ännu inte några svar på motionerna utan bara motionerna i sin helhet samt vem som är föredragande. Efter hand kommer materialet ändras varför det är god idé att besöka länken mer än en gång. När alla handlingar är klara, sänds de ut till alla ombud.

 

Information riktad till krets, klubb och föreningsstyrelser

 

8   Kassörs- och revisorskurs 22 + 23 april kl. 18-20.30.
En utbildning för dig som är vald till uppdraget i din förening/krets/klubb 

Du får en inblick i ditt förtroendeuppdrag samt råd och vägledning. Vi tittar på uppdraget i förhållande till föreningens stadgar, styrelse och övriga medlemmar, arbetsuppgifterna och den praktiska hanteringen av föreningens kapital samt hur det är att vara kassör eller revisor i en förening. Modern revision innebär mycket mer än att bara granska bokföringen. Att vara revisor i en förening betyder att man har insyn i hela verksamheten och när som helst kan gripa in.  Anmälan Senast 15 april: https://response.questback.com/socialdemokraterna/kassorrevisor2013/  

 

 

Påminnelser

 

9   Uppmaning till klubbar och föreningar att välja valorganisatör

Kontakt: Moa-Lisa Fransson 031-339 63 05 moa-lisa.fransson@socialdemokraterna.se
Det börjar närma sig val på allvar och det är dags att utse valorganisatör för föreningen. Detta ska ske på årsmötet och rapporteras in tillsammans med föreningens styrelse via medlemsportalen. Manual för detta kommer att sändas ut i nästa s-info.

 

10   Nominera till kyrkovalet

Kontakt: Carola Björkman, carola.bjorkman@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan är landets största ideella organisation. Med nära 7 miljoner medlemmar och över 20 000 anställda, är Svenska kyrkan en viktig resurs både i enskilda människors liv och för samhällen i Sverige.
Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan utvecklas som öppen och demokratisk folkkyrka.
För att lyckas med detta behöver vi många och engagerade förtroendevalda.
Inför kyrkovalet den 15 september 2013 behövs cirka 350 socialdemokrater i Göteborgs kommun i arbetet för jämlikhet, kultur, utbildning och miljö. Du som vet vad det innebär att vara arbetsgivare, kanske är fackligt engagerad, och förstår att en trygg och bra arbetsmiljö är viktigt. Du som instämmer i att bästa sättet att möta medlemmar, allmänhet, sörjande, äldre, barn och andra gruppers behov och intresse för Svenska kyrkan är genom en medarbetare som trivs på jobbet. Utan våra mänskliga resurser utvecklas inte Svenska kyrkan.
Kom ihåg att man måste vara medlem i Svenska kyrkan och 18 år fyllda för att vara förtroendevald.
På den här länken kan du nominera in kandidater: https://response.questback.com/socialdemokraterna/kyrkoval2013/
Här kan du läsa mera:
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=697721


11   Val av ombud till distriktsårskongressen

Kontakt: Eleonor Schüler, 031-339 63 13, medlemskap.goteborg@socialdemokraterna.se

Bilaga: Ombudsfördelning till distriktskongressen 2013 samt blankett för anmälan av ombud till partidistriktet
Det är dags för klubbar och föreningar att välja ombud till Partidistriktets kongress. Observera att det är samma ombud till både vår- och höstkongress!
Baserat på antalet medlemmar i er grundorganisation, är ni berättigade att utse ombud med rösträtt till distriktskongressen. Här finns två olika dokument: En förteckning där det framgår hur många ombud just er grundorganisation har, samt en lista där ni skriver in utsedda ombud och ersättare.
Partidistriktet behöver namn och adress på ombud och ersättare för att hitta rätt person i medlemsregistret. Återbud anmäls till partidistriktet som också kallar ersättare.

Viktigt att notera är att ni ska utse samma antal ersättare som ordinarie. Det är också viktigt att de utsedda är tillfrågade och att de inte är utsedda som ombud av en annan organisation. Listan över ombud och ersättare ska vara insända senast 1 mars. Kommer ombuden in senare kan vi inte garantera att de får utskicket med handlingarna till årsmötet.

12   Nomineringsanmodan till förtroendeuppdrag inom Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt

Kontakt: Britt Palmgren, 031-339 63 13 britt.palmgren@socialdemokraterna.se

Vi uppmanar våra grundorganisationer att nominera till styrelsen, revisorer, ordförande i facklig politiska utskottet, Västsvenska representantskapet samt valberedningen. Vi uppmanar till att alltid nominera både en man och en kvinna till de uppdrag man är intresserad av för att kunna garantera en jämn könsfördelning. Sista nomineringsdag är den 28:e februari.

Länk till nomineringar till partidistriktets årskongress
https://response.questback.com/socialdemokraterna/nominering2013/

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-08 13:27