s-info 4 2013

S-info nr 4  2013

S-info är partiets interna kanal för organisatorisk och politisk information. S-info skickas ut till alla socialdemokratiska medlemmar i Göteborg som har sin e-post inrapporterad. Den finns även i pappersformat på expeditionen.

 

Information riktad till samtliga medlemmar

Inför kongressen:


1 Medlemsportalen

2 Nomineringsanmodan

3 Politikområden på kongressen

4 Studiebesök på kongressen

 

Seminarier och större möten:


5  Den ekonomiska kvinnan
6 Har vi råd att inte satsa mer på jämställdhet?
7 Var med och sätt färg på årets roligaste cykelutmaning den 11:e Maj!

 

 

Information riktad i första hand till krets, klubb och föreningsstyrelser

8 Kallelse för föreningarnas Första Maj-ansvariga/Första Maj Kommittén 2013

9 Kassörs- och revisorskurs 22 + 23 april

 


Information gällande samtliga medlemmar

 

1 Medlemsportalen

Som du säkert vet så kan du via portalen ”Mitt s” ändra dina olika uppgifter i medlemsregistret. För att stärka upp säkerheten kring detta är nu ny inloggning till Medlemsportalen på Mitt S. Se bifogat dokument bifogat dokument och följ instruktionerna så klara du galant detta framgent!

 

2 Nomineringsanmodan

Forumgrupper
Partidistriktet har sju forumgrupper, ordförande i forumgrupperna utses av styrelsen. Grupperna formerar sedan själva sin sammansättning och verksamhet. Nu har två ordföranden för Forumgruppen för Arbetsliv och Näringsliv samt Forumgruppen för Stadsplanering och Infrastruktur, lämnat sina uppdrag och styrelsen ska utse nya. Därför ombeds föreningar och medlemmar nominera lämpliga personer. Personerna ska vara tillfrågade, tänk på att nominera en man och en kvinna till varje uppdrag. Förslagen bereds av partidistriktets valberedning för interna val. Välkommen med nominering på länken nedanför Utskottsrubriken senast den 16 april.

 

Utskott
Partidistriktets styrelse utser också utskott, på sitt konstitutionerande möte i maj ska styrelsen utse ett Seniorutskott med 7 ledamöter, ett Internationelltutskott med 7 ledamöter samt ett Kyrkopolitiskt utskott med 7 ledamöter. Föreningar och medlemmar ombeds nominera lämpliga personer. Personerna ska vara tillfrågade, tänk på att nominera en man och en kvinna till varje uppdrag. Förslagen bereds av partidistriktets valberedning för interna val. Välkommen med nominering på länken nedan senast den 16 april.

 

https://response.questback.com/socialdemokraterna/forumgrupper/

 

 

 

Inför kongressen

3 Politikområden på kongressen

Den 3-7 april är det partikongress i Göteborg. Vill du veta vilka politikområden våra kongressombud ansvarar för besök https://www.socialdemokraterna.se/kongress-goteborg. Där finns information om ombuden, vilka områden de ansvarar för samt partidistriktets motioner. 

 

 

4 Studiebesök på kongressen

Träffa ett kongressombud och gör studiebesök på partikongressen.

Varför inte bjuda in ett kongressombud till ett möte, din skolklass, arbetsplats eller en annan grupp du tillhör? Ni får senare chansen att träffas igen under studiebesök på kongressen 4-7 april på Svenska mässan. Vi kommer att ta emot grupper dagligen för genomgång och frågestund.
Vi ordnar med en lokal så att du kan träffa kongressombudet du haft kontakt med, ha en pratstund innan ni gör ett studiebesök/rundvandring inne på kongressen.
Vi kommer att ha volontärer som hjälper till och tar emot grupper. På dessa träffar försöker vi även få närvaro av från någon från partistyrelsen, riksdagen eller partidistriktets styrelse.
läs mera: http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Parti/Partikongress-2013/

 

Seminarier och större möten

5  Den ekonomiska kvinnan

Med anledning av Internationella kvinnodagen: Har karriärkvinnan ersatt klassanalysen i den feministiska debatten? Vad händer när en kvinnas frigörelse förutsätts av en annan kvinnas ofrihet? Den nyliberala visionen om en rationell och egennyttig "Economic man" dominerar svensk jämställdhetsdebatt, och kvinnors rätt att sitta i bolagsstyrelser prioriteras före goda arbetsvillkor inom vård och omsorg. Gör den vinstsyftande feminismen kvinnorna en björntjänst?

Inledande spoken word med Krigstribunalen

My Alnebratt s-student, nationalekonom och analytiker på Nordea

Joa Bergold jämställdhetspolitisk utredare på LO, tidigare utredare på Kommunal
Sofi Bringsoniou ordförande S-kvinnor Göteborg
Johan Lönnroth tid. riksdagsledamot för Vänsterpartiet, nationalekonom och initiativtagare till Vägval Vänster


Samtalsledare: Elisabeth Lindberg tidskriften Libertas

Lördag 9 mars 2013, kl 15.00
Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget, Göteborg

I samarbete med tidskriften Libertas

 

6 Har vi råd att inte satsa mer på jämställdhet?


Nu är det dags för det tredje seminariet i seminarieserien "Nya tider - nya jobb". Denna gång blir temat:
Har vi råd att inte satsa mer på jämställdhet?

Vad kan ökad jämställdhet göra för tillväxten och jobben i Sverige och Europa?

En spännande och mångsidig panel:

Margot Wallström, f d EU-kommissionär och FN-representant mot sexuellt våld i konflikter, Hans-Olov Olsson, vice ordförande Volvo Personvagnar
Maria Hemström Hemmingsson, huvudsekr. Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
Annelie Nordström, ordförande Kommunal 
Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.
 
Tisdag 9 april kl 18.00 - 20.00

Radisson i Göteborg (Södra Hamngatan 59). Kaffe serveras från kl 17.30.
 
Se bifogad inbjudan!
 
Seminariet är gratis och helt öppet. Alla är hjärtligt välkomna! Anmälan är obligatorisk och görs till: susanne.karlsson@ifmetall.se

 

 

7 Var med och sätt färg på årets roligaste cykelutmaning den 11:e Maj!

 

Nu är det dags för premiären av något som kan bli riktigt stort! Första upplagan av GöteborgsGirot siktar på ett deltagarantal på 5000 motionscyklister! Som en liten markering av att det här är lite speciellt så kommer bansträckning att gå igenom samtliga stadsdelar i Göteborg. Ingen lämnas utanför. Detta som ett sätt att knyta samman staden och ge alla en chans att uppleva vår fantastiska stad ifrån en skön cykelsadel. Det innebär också att vi som parti kan arrangera utåtriktade aktiviteter längs banan i samtliga stadsdelar. Men framförallt kan vi se till att vara det parti som är mest välrepresenterat i sadlarna! Du som anmäler dig och skriver in ”Socialdemokraterna” kommer att få en exklusiv kampanj T-shirt att använda under loppet. Det lopp vi sponsrar är Stadsloppet den 11:e maj. Så fort du har anmält dig, mailar du: rasmus.andersson@socialdemokraterna.se och berättar vilken storlek på T-shirt du har. Här följer länken till Göteborgsgirot: http://goteborgsgirot.expressen.se/

 

 


   

Information som rör dig som har förtroendeuppdrag

 

8 Kallelse för föreningarnas Första Maj-ansvariga/Första Maj Kommittén 2013
Kontakt: Eva Olofsson, 031-339 63 07; 070-574 30 03; eva.olofsson@socialdemokraterna.se
Alla Socialdemokratiska föreningar och klubbars Första Maj-ansvariga kallas till ett kommittémöte torsdagen den 7 mars, kl. 18:00, på partidistriktets expedition, Järntorget 8, 1 våning. Anmäl förhinder till Eva Olofsson, 070-574 30 03.
På dagordningen står sedvanliga frågor kring Första Maj-planeringen. Har föreningen inte anmält in Första Maj-ansvarig görs detta via medlemsportalen på Mitt S.

 

9 Kassörs- och revisorskurs 22 + 23 april kl. 18-20.30.
En utbildning för dig som är vald till uppdraget i din förening/krets/klubb

Du får en inblick i ditt förtroendeuppdrag samt råd och vägledning. Vi tittar på uppdraget i förhållande till föreningens stadgar, styrelse och övriga medlemmar, arbetsuppgifterna och den praktiska hanteringen av föreningens kapital samt hur det är att vara kassör eller revisor i en förening. Modern revision innebär mycket mer än att bara granska bokföringen. Att vara revisor i en förening betyder att man har insyn i hela verksamheten och när som helst kan gripa in.
Anmälan Senast 15 april: https://response.questback.com/socialdemokraterna/kassorrevisor2013/

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-22 12:45