s-info 5 2013

S-info nr 5: 2013              Partikongressen
I detta utskick finner ni information om den annalkande partikongressen som äger rum i vår fantastiska stad med start om en vecka. Här finner ni information om kongressen, delegationens arbete, aktiviteter seminarieschema och annat bra att veta. Ifall mer information önskas är ni mer än välkomna att besöka vår hemsida och kontakta respektive ansvarig.

  1. Allmän kongressinformation
  2. Seminarier
  3. Partidistriktets aktiviteter
  4. Delegationens arbete
  5. Studiebesök

 

1.       Allmän kongressinformation

Dagarna 3-7 april äger den 37:e socialdemokratiska partikongressen rum i Svenska mässan. Ombud från hela landet samlas för att forma framtidens socialdemokrati. Med kongressen i staden finns möjligheter att på unika vis att följa kongressens politiska beslut, diskutera i seminarier och delta i olika aktiviteter. Göteborgs partidistrikt bidrar med 8 seminarier till den gedigna seminarieverksamheten som kommer ske parallellt till kongressen. Dessutom anordnar partidistriktet flertalet aktiviteter. Både seminarierna och aktiviteterna är ni mer än välkomna att dela i.

För mer information:
https://www.socialdemokraterna.se/kongress-goteborg

2.       Seminarier

Partidistriktet anordnar flertalet seminarier under rubriker som: Kretsloppsparken – Göteborgs alternativa stormarknad, Det gränslösa arbetslivet, Vem tar ansvar för romernas situation, yrkesutbildning 2.0, Göteborg – transportcentrum för tillväxt och utveckling i Sverige, Life Science – näringslivssamarbete med forskning och offentlig sjukvård.

För att läsa hela seminarieschemat:
https://www.socialdemokraterna.se/Kongress-2013/Seminarier/ 

Till vissa seminarier behövs en anmälan göras:
https://response.questback.com/socialdemokraterna/ahorare_2013/

Ifall det redan nu kliar i fingrarna att diskutera politik anordnar ABF-Göteborg ett seminarium på tisdagen innan kongressen. Ämnet är Så återerövras jämlikheten.

Läs mer: http://www.facebook.com/events/469275443145342/

Efter kongressen, 9 april, anordnar Tankeverksamheten ett seminarium om jämställdhet i ABF-Göteborg med bland andra Margot Wallström. Till detta seminarium behövs en anmälan göras.

Läs mer: http://admin.getanewsletter.com/t/pm/360379928407/

3.         Partidistriktets aktiviteter

Vi tar tillfället i akt att under kongressen prata politik med människor runt om i staden. Vi börjar redan idag med två torgmöten och en dörrknackning. Under kongressen ökar vi takten och genomför torgmöten och dörrknackningar över hela staden mellan 27/3 och 7/4.

Vi har 30 000 flygblad att dela ut. Det finns olika aktiviteter för att passa de flesta.  Du är välkommen upp på partidistriktets expedition för att hämta flygblad och dela ut på egen hand eller delta i de organiserade torgmötena och dörrknackningarna. Du gör faktiskt skillnad!

För fullständigt aktivitetschema:
https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Parti/Partikongress-2013/Socialdemokraterna-i-Goteborgs-aktiviteter-under-kongressen/

4.       Delegationens arbete

De valda ombuden för att representera Göteborgs partidistrikt har haft flertalet delegationsträffar för att förbereda kongressen på bästa sätt. På dessa träffar har delegationens politiska linjer mot, för och ändringsförslag i partistyrelsens text diskuterats. Allt detta har skett med beaktande av distriktskongressers beslut så att partidistriktet representerar Göteborgs medlemmar.  Diskussionerna har nu övergått till att samarbeta med andra partidistrikt för att i förtid säkra genomslag för vår vilja i plenaförhandlingarna. Utöver det krävande delegationsarbetet håller ombuden på, i skrivande stund att försöka nå ut med de politiska frågor de brinner för. Efter kongressen kan ni ta kontakt med ombuden från er S-förening.

Våra kongressombud:
https://www.socialdemokraterna.se/kongress-goteborg/ombud

Hittills publicerade debattartiklar och pressmeddelande från Göteborgs kongressdelegation:
https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Parti/Partikongress-2013/Kongressnytt-/

5.       Studiebesök

Kontakt: Carina Ring, 031-339 63 02, carina.ring@socialdemokraterna.se
Är ni en grupp som vill göra ett studiebesök på kongressen 4-7 april på Svenska mässan?
Vi kommer att ta emot grupper dagligen för genomgång och frågestund. Vi ordnar med en lokal så att ni kan träffa kongressombud, politiker och ha en pratstund innan ni gör rundvandring inne på kongressen.

Läs mer: http://www.socialdemokraterna.se/kongress-goteborg/

För att läsa mer om kongressen, ta del av kongresshandlingar och läsa Göteborgsdelegationens motioner, gå i på hemsidan: http://www.socialdemokraterna.se/kongress-goteborg

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-27 13:37