s-info 6 2013

 

S-info nr 6: 2013              Maj Månad

I detta utskick kan du läsa om partikongressen som ägde rum i vår fantastiska stad 3-7 april. Det var ett stort och lyckat evenemang på många vis, beslut fattades och nya medlemmar värvades. Men arbetarrörelsen ligger inte på latsidan. Vi kommer bland annat ha distriktskongress till helgen 26-27 april i Lundby Gymnasium. Dessutom närmar sig 1 maj. Om det och mer kan du läsa om i detta utskick av S-info. 

 1. Partikongressen
 2. Distriktskongress
 3. 1 Maj
 4. Medlemskort
 5. Stadsutveckling 2035
 6. GO(s) Väst på Knarrholmen

 

 1. 1.       Partikongressen

Partikongressen 2013 i Göteborg har benämnts som Solskenskongressen. Arrangemanget blev lyckat tack vare många tappra volontärer, engagerad personal och fantastiska ombud. Nu har Socialdemokraterna en alldeles färskpressad politik för framtiden där jobb och utbildning står i centrum. Med fler människor i arbete och en utbildningspolitik värd namnet utvecklas samhället och vi har råd med en bättre välfärd. Det är således en politik för frihet och rättvisa som kongressen beslutat om.

Göteborgsdelegationen var framgångsrik i sitt arbete. Av 100 politiska förslag från Göteborgsdelegationen fick man ett positivt genomslag på 86. Göteborg har med råge satt sin prägel på socialdemokratin. Nu finns ett framtaget framtidskontrakt som utgör de prioriterade områden inför valrörelsen och nästkommande mandatperiod. Önskas att läsa mer om detta finner du framidskontraktet här:

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Arrangemang/Kongress/Kongress_13/Beslut/Framtidskontraktet_beslutad_version.pdf

Göteborg hade inte bara gjort ett bra beslutsfattande jobb utan genomförde åtta välbesökta seminarier och daglig verksamhet i form av torgmöten och dörrknackningar. Vi tackar dig som deltagit och bidragit med att ha gjort denna kongress till en av mest uppskattade.

 1. 2.       Distriktskongress

26-27 april kommer Göteborgs distriktskongress att äga rum i Lundby gymnasium. 251 ombud från Göteborgs partidistrikt samlas för att diskutera 37 motioner. Utöver det kommer verksamhetsplaner att redogöras, rapporter att presenteras och val att genomföras. Detta sätter agendan för partidistriktets organisation, verksamhet och politik. Det finns möjlighet att gästa distriktskongressen för dig som inte är ombud. Handlingarna har skickats ut till ombuden men finns att tillgå på nedanstående länk. Det finns även möjlighet för medlemmar att gästa kongressen.

För mer information:
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Parti/Distriktsarskongress-2013/

 

 1. 3.       1 Maj

Arbetarrörelsen stora dag närmar sig och i år gästas vi av huvudtalaren, Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. Vid hans sida kommer även distriktsordförande för SSU-Göteborg, Linus Glanzelius att tala. Musikuppträdande står Cookies n Beans för.

Hålltider:

15:00          Uppställning: Avdelning 1 vid Andra långgatan 2. Avdelning 2 vid Linnégatan 2

15:30          Avmarsch till Götaplatsen där demonstrationståget välkomnas med uppträdande av Cookies n Beans.

16:20          Tal av Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads och Linus Glanzelius, distriktsordförande SSU- Göteborg.

För mer information:
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Parti/Forsta-Maj-2013/

När det är färdigdemonstrerat kan det vara roligt att göra något kul tillsammans. För tredje året i rad arrangeras Återtåget, en partipolitisk obunden fest där alla som har gått i de olika tågen bjuds in för att diskutera politik, umgås och ta del av kulturevenemang. Bland andra kommer Daniel Suhonen (S) Stockholm Stad och Cecilia Dalman Eek (S) Göteborg ingå i en samtalspanel. Serietecknaren Max Gustafsson kommer gästa med sina alster. Bland många andra kommer Tora Ljusberg, Dan Viktor och Gunnar Källström att uppträda. Efter dessa uppträdanden kommer scenen att öppnas för den som önskar. Alla som deltar ställer upp ideellt. Önskar du också att gästa/delta kan du klicka på facebook-länken för mer information:

https://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=10151558246223007&set=a.435922168006.218874.609508006&type=1&theater

 1. 4.       Medlemskort

Många har efterfrågat årets medlemskort. Med partikongressen i april har det tyvärr blivit försenat. Utskicket av medlemskorten förväntas att ske under maj månad.

Har du frågor om detta kan du kontakta:
Eleonor Schüler
031-339 63 13
medlemskap.goteborg@socialdemokraterna.se

 1. 5.       Stadsutveckling 2035

Välkommen och diskutera GRÖNPLAN, TRAFIKSTRATEGI OCH UTBYGGNADSPLANERING!

Utbyggnadsplanering, grönplan och trafikstrategi för en nära storstad är tre strategiska dokument som nu är ute på remiss i stadens förvaltningar och bolag. Strategierna ska visa vägen för stadsutvecklingen i Göteborg med fokus på perioden fram till år 2035. Gemensam utgångspunkt för alla tre strategierna är kommunens översiktsplan (2009).

Var ska staden byggas, i vilken ordning, vilka kvaliteter och trafik ska prioriteras? Vad tycker du?

Utbyggnadsplaneringen konkretiserar översiktsplanen i tid och geografi. Strategin visar var staden vill att nya bostäder och arbetsplatser ska växa fram, och i vilken ordning.

Trafikstrategin fördjupar de delar i översiktsplanen som berör trafikfrågor. Syftet är att visa hur staden vill utveckla trafiksystemet så att kan hantera kraftigt ökade resande- och godsvolymer på ett hållbart sätt och samtidigt bidra till utvecklingen av en attraktiv stadsmiljö, ett lättillgängligt regioncentrum och ett starkt logistikcentrum.

Grönplanen visar hur Göteborg kan förbli och ytterligare utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur såväl ett socialt som ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden.  

Strategierna finns att ladda ner här:
http://goteborg.se/wps/portal/enheter/projekt/stadsutveckling-2035/!ut/p/b1/jY3NboJAGEXfiLkz3_wup1pgCHWkhKbMpqGNISQiG6OvX124NHJ3JzknlyXWK63IGu0c-2bpNFymcThPy2k43jnpn46jsW_co9jHHGHHpfqqiGKgm9DfBEGtfG-3hKjlFqGxe7ItFyLKdT02D6FzBqES_qPjkRcQ6_pN4UtpasDWhULwZffpGiJ4Wvn_ZB6v-oql6XfOrn9zhsyCyGkBB2VgFNuVy3xgczrmeW7Hf1-2adA!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Tid: Tisdag den 7 maj, kl 18:00 (kaffe/te serveras från kl 17:30)
Plats: Saltö, Folkets Hus, Järntorget
Medverkande: Mats Arnsmar, bitr. kommunalråd med ansvar för mark och stadsbyggnadsfrågor; Marina Johansson kommunalråd med ansvar för park, natur och kretslopps och Johan Nyhus, kommunalråd med ansvar för infrastruktur och trafik
Arrangör: Forumgruppen för stadsplanering

OBS! Måndag 6 maj arrangeras även ett seminarium för förtroendevalda inom Göteborgs Stad 6 maj 18.00 med projektledarna för de tre strategierna. För information: www.goteborg.se/stadsutveckling2035

 1. 6.       GO(s) Väst på Knarrholmen

Här är en påminnelse om ett av höstens största och mest spännande arrangemang, GO(s) Väst festivalen på Knarrholmen. Årets festival äger rum den 30 augusti till 1:e september. Som vanligt kommer man att kunna boka en stuga eller köpa dagspass beroende på hur mycket man vill deltaga. Programmet i år bjuder bland annat på LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, Ibrahim Baylan, Stina Oscarson, Daniel Suhonen och Widar Andersson. En mycket spännande gäst blir Thoko Matshe som är Palmecentrets ansvariga i Sydafrika. Det blir mer kultur, mer dans, fler färjor och förhoppningsvis ännu fler besökare än tidigare år. Följ utvecklingen med nya gäster och när stugbokningarna släpps (alldeles i dagarna) på GO(s) Västs hemsida: www.gosvast.se

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-29 09:19