Studier

          

Medlemsutbildningarna pågår för fullt.
25 april startar en ny omgång.

Dagtid, kväll, helg eller kanske på engelska?


Är du ny, gammal eller nygammal medlem är detta en utbildning för dig!
Under sex stycken tretimmarspass får du tillsammans med partimedlemmar
från hela Göteborg chansen att fundera, resonera, diskutera och debattera
kring vårt partis ideologi, historia och framtid. Du blir tryggare i dina värderingar
och får pröva dina argument.

Vi arbetar i seminarieform,
Det innebär att du kan välja att gå de olika träffarna på olika ställen i nstan.
Du behöver inte ens gå i en viss ordning, förutom att den första träffen
är obligatorisk att börja med. Det viktigaste är att du kan anpassa dina träffar
utifrån din egen kalender.
Som medlem har du inga kostnader för utbildningen och du får ett ambitiöst
studiematerial i din hand att förkovra dig i!

När du är färdig med steg 1 kan du gå vidare och läsa steg 2  och så
småningom även gå steg 3 som är en tredagars helgutbildning som
partistyrelsen anordnar någonstans i landet.

Som du ser när du tittar på schemat startar utbildningar på olika tider i olika
delar av staden och programmet sträcker sig ända fram till våren 2017.
För att gå vidare från de olika stegen måste man ha deltagit på
minst fyra av de sex träffarna i varje steg.

Anmäl dig här:https://response.questback.com/socialdemokraterna/oygxhleryt

 

 


 

Medlemsutbildning steg 1, Järntorget, tisdagar kl 18-21

 


 

         STEG 1 i medlemsutbildningen

Träff 1
Inbjudan och hemläxa
Ändamålsparagrafen

Träff 2
Inbjudan och hemläxa

Träff 3
Inbjudan och hemläxa

Träff 4
Inbjudan och hemläxa
Träff 5
Inbjudan och hemläxa
Träff 6
Inbjudan och hemläxa

   

        STEG 2 i medlemsutbildningen

Träff 1
Inbjudan och hemläxa
Ledare
Retorik
Tal
Träff 2
Inbjudan och hemläxa
Diskrimineringsgrunder
Träff 3
Inbjudan och hemläxa
Träff 4
Inbjudan och hemläxa

Träff 5
Inbjudan och hemläxa

Träff 6
Inbjudan och hemläxa

 

 

 


 Vill du bli en i gänget?

Du behövs!
Vill du hjälpa till med studier under de kommande åren. Läs då vidare. Vi har startat upp decenniets största studiesatsning och i Göteborg har vi satt ihop ett eget pedagoglag. Det är ett stort behov av fler handledare, samtalsledare, cirkelledare och utvecklingsledare. Partidistriktet har i samarbete med stadsdelskretsarna startat upp en långsiktig och ambitiös satsning på partiets studieverksamhet. Partiets utveckling hänger på engagemang och att medlemmarna är väl utbildade i partiets ideologi, värderingar och organisation.

Under våren kör vi medlemsutbildningar, funktionsutbildningar, styrelseutveckling, workshops och mycket mera För att kunna öka volym på verksamheten har vi ett behov av att bli fler. Arbetet bygger på ideellt arbete då det mesta är på kvällstid eller helger.
Vi kommer att välja ut det antal vi behöver och erbjuda dem utbildning för uppdraget.
Hör av dig om du är intresserad till: carina.ring@socialdemokraterna.se

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Socialdemokraterna - Framtidspartiet

Studiematerial!
Socialdemokraterna bedriver ett framtidsarbete för att tillsammans skapa ett parti som utvecklas, är framtidsfokuserat och som säkrar ett bra liv för alla människor.
Inom ramen för framtidsarbetet har ett kortare workshopmaterial och ett längre studiecirkelmaterial tagits fram och handledare utbildats för att kunna genomföra workshops och studiecirklar. Här finns materialen i nedladdningsbar form - partidistrikten förfogar även över workshopmaterialet i tryckt form.
Här finner du material på hemsidan: http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Framtidspartiet/Blanketter

SAP  Kulturarrangemang


SSU  Folkbildning

SSU  Kulturarrangemang

Neutral folkbildning

 

All studie- och kulturverksamhet sker i samabete med ABF Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2017-01-01 18:32