600 - ledare

 

600 ledare – en satsning på förtroendevalda i hela Sverige

En grupp förtroendevalda i Göteborg erbjuds en avancerad ledarskapsutbildning. Utbildningens syfte är att bidra till valvinst 2014.

Kursinnehållet ger möjlighet att utveckla sitt ledarskap på ett sådant sätt att bilden av socialdemokraterna och det socialdemokratiska ledarskapet kännetecknas av bland annat följande:

Ledarutbildning för förtroendevalda

 

Lyssnande
– kunskap om vad som händer i vår omvärld och människors vardag.

 

Demokratiskt
– många är med och deltar i det kreativa politiska arbetet

 

Ansvarstagande/pragmatisk
– tar ansvar för vallöften och handlingsprogram.

Startar processer, visar resultat. Drivs av värderingar i alla frågor.

 

Kursen innehåller 5 gemensamma internat med mellanliggande träffar på helger och vardagkvällar samt eget arbete.
Räkna med ytterligare 2 kvällar mellan varje internat, då vi träffas samt eget arbete som inte är inplanerade i nedanstående program.
 

2012
1–2 december

2013
19-20 januari
25-26 maj 
4–6 oktober

2014
25–26 jan

  

Mellanliggande träffar:
24 Februari (söndag) kl. 10.00 – 16.00
20 Mars (Onsdag) kl. 17.00 – 20.30
28 April (Söndag) kl. 10.00 – 16.00
15:e Sep (söndag) kl. 10.00 - 16.00
6 nov (onsdag) kl. 17.00 – 20.30
4 Dec (onsdag) kl. 17.00 – 20.30

 

Deltagare:

Ali Moeeni  

Allaedin S Hedayati

Anneli Schagerström    

Annette Vancas Moberg

Ann-Marie Palm

Asli Karasin

Bahman Esmailnejad 

Hanna Lindqvist

Helene Pohlstrand

Ingrid Andreae

Jack Rolka

Jane Åberg

Joakim Hagberg

Jonas Attenius

Karl Rosenqvist

Marita Nilsson

Ove Holmström

Parham Pour

Petra Rönnholm

Roland Wallengren

Staffan Lindström

Svetlana Lucic

Viktoria Tryggvadottir

 

Handledare:
Rasmus Andersson
Carina Ring
Joackim Hurtig, ABF

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-04 16:10