Funktionsutbildningar

Du som är vald eller blir vald på kommande årsmöte i s-förening/klubb/krets inbjuds till en funktionsutbildning. Vi hjälper dig att hitta din roll och stärka dig i ditt uppdrag. Dessutom får du ett rikt kontaktnät som gör att du alltid kan söka hjälp och stöd.

- Medlemsansvarig
onsdag 18 mars kl.17.30-20.30
samt uppföljning måndag 18 maj  kl.17.30-20.30

- Sekreterare
tisdag 24 mars kl.17.30-20.30

 - Kongressombud till partidistriktsårskongress
söndag 12 april kl 10-15

- Studieorganisatör
tisdag 21 april kl.17.30-20.30

- Kassör och revisor
torsdag 23 april kl. 17.30-20.30

- Ordförande utbildning
lördag 14 mars kl 12-16 samt lördag 25 april kl 10-14 + kanske några kvällar

- Medlemsportalen (Medlemssystemet) kl 17.30-20.30
torsdag 19 mars eller onsdag 22 april

De uppdrag om ger behörighet för inloggning är: ordförande, kassör, studieorganisatör, medlemsansvarig och valledare. Ger möjlighet att ta ut medlemslistor, e-postadresser samt ändra en del uppgifter på sina medlemmar (t.ex. lägga till e-postadress). Medlemslistorna ni får här är helt färska och är direktkopplade till medlemssystemet.

Anmälan:
https://response.questback.com/socialdemokraterna/funktionsutb15/

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-10 10:02