Studiecirkel - Energi för alla


ENERGI FÖR ALLA -

en cirkel våren 2016 kring energi & energihushållning

 

DATUM FÖR TRAFFAR:
16/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5 och 24/5 

TID FÖR TRÄFFAR: tisdagar kl. 17.30 – 19.00

LOKAL:
Colebringsalen, SKF Klubbskola, Furirsgatan 1 nära Bellevue

ANTAL TRÄFFAR:
8 träffar samt förhoppningsvis några studiebesök, ingen deltagaravgift

FIKA: deltagarna erbjuds kaffe/smörgås till självkostnadspris 15 kr från 17.00

KURSMATERIAL:
Energi – möjligheter och dilemman, KVA&IVA, 132 s.
Energi för hållbar utveckling, Areskoug och Eliasson, 365 s.
Energikommissionens rapporter,
Parisavtalet om klimatet 12/12 2015, 31 s. samt
Artiklar i press och media.

KURSLEDARE: John Hedlund, SKF sdf/IF Metall sdf

ANMÄLAN: till john.hedlund@hotmail.com
eller 0702 – 59 96 98, ange personnummer och kontaktuppgifter

ÄMNEN: Vi följer arbetet i Energikommissionen, energiproduktion och klimatfrågor, möjlig reglering av vindkraft, nyheter på energiområdet, läget kring fusionsforskningen, elcertifikat och energisubventioner, vattendomar och vattenkraftens miljöcertifiering, energieffektivisering, frågor kring väderberoende elproduktion, fördelar och nackdelar med vattenkraft, kärnkraft, kolkraft, solkraft, vindkraft, vågkraft, biogaskraft, geokraft m.fl. energikällor.

 

STUDIEBESÖK:
Målsättning att besöka Seabase (vågkraft), Big Glenn och Göteborgs Energi (vindkraft), Chalmers Tekniska Högskola (energiforskning), solkraftsanläggning. Vi delar på kostnaden för transport

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-25 09:10