West Pride

 

West Pride 2016
Årets upplaga av West Pride äger rum mellan 8–12 juni då vi tillsammans kommer att klä Göteborg i regnbågens färger​

 

TORSDAG
kl. 14-16  ansiktsmålning


FREDAG

Kl. 13-15  ”Våld i nära relationer”                  
ABF, Bilda, Fryshuset

kl. 14-17  ansiktsmålning

kl. 15-18  Träffa Gunilla Carlsson (s)            
 riksdagsledamot, vice ordf. i kulturutskottet


LÖRDAG

kl. 12-14  ansiktsmålning 

kl. 15.30-16.30 Träffa internationell panel HBTs & Rainbow Rose

 

 

Pridefestivaler i Västsverige 

Bollebygd 20-22 maj
Göteborg 8-12 juni
Falkenberg 17-19 juni
Borås 30 juni-2 juli
Uddevalla 7-8 juli
Stockholm 25-31 juli
Malmö 5-11 augusti
Varberg 13 augusti
Skövde 19-21 augusti
Jönköping 27 augusti
Halmstad 1 oktober

 

 


Om West Pride

Vår vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering.

Idé och syfte
​West Pride är en gratis kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst och kultur.

Festivalen riktar sig i första hand till hbtq-­personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt. 

Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -­uttryck.

Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Genom att skapa mötesplatser för människor och organisationer kring konst, kultur och hbtq­frågor får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum.


Värdeord

Gemenskap

West Pride sprider glädje. West Pride är en festival där människor kan mötas och ha roligt tillsammans. Vi erbjuder lustfyllda mötesplatser och tillsammanskänsla. Våra besökare ska känna sig stärkta i sin identitet och i sina livsval.

Öppenhet

​​På West Pride bemöts alla med respekt. Vi är välkomnande och ömsesidigt inkluderande. Här finns ett tillåtande klimat där debatter och ifrågasättande får ta plats. Här skapas nya möten.

Tillgänglighet

Alla ska kunna vara med på och ta del av West Pride. Vårt mål är en nolltolerans mot icke-tillgänglighetsanpassade lokaler och vi erbjuder programpunkter som är tillgängliga utifrån funktionalitet och språk. West Pride är också gratis och öppet för alla som delar våra värderingar.

Engagemang

West Pride vill göra skillnad året om. Vi vill uppmuntra till ett engagemang som sträcker sig utanför festivalens tid och rum. West Pride förändrar attityder och verkar ur ett normkritiskt perspektiv för ett hållbart samhälle. Vi är solidariska med andra delar av världen. West Pride ger aldrig upp.

Nyskapande

På West Pride erbjuds konst och kultur av hög kvalitet. Våra besökare ska inspireras, överraskas, utvecklas och förhoppningsvis provoceras. Utbudet av konst och kultur har en bredd och andas mod och nytänk. Det ska finnas utrymme att utmanas i sin syn på konst och kultur.

Grundläggande värderingar

Dessa värderingar ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. Alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa dem. Detta gäller även alla samarbetspartners och externa aktörer som på olika vis medverkar i festivalen.

1. West Pride ställer sig bakom FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s Konvention om kvinnors rättigheter och FN:s Konvention om barnets rättigheter.

2. West Pride tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning eller social tillhörighet.

3. West Pride värnar om ett samhälle utan våld och hot om våld.

4. West Pride är öppen för alla som delar ovanstående värderingar och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras liv.

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-18 13:39