Vår förening


 

HBT-socialdemokrater Göteborg bildades 1 juni 2006 och är en förening inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Föreningen är ett nätverk för homo- och bisexuella, transpersoner samt deras vänner och arbetar med sexualpolitik, i synnerhet för homo- och bisexuellas samt transpersoners mänskliga rättigheter. Föreningen ingår även i det nationella nätverket HBT-socialdemokrater Sverige.

 

Vi är…

HBT-Socialdemokrater Göteborg är en del av Socialdemokraterna i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för homo-, bisexuella och transpersoner. Föreningen bildades 2006 och arbetar med sexualpolitik utifrån Socialdemokraternas idéarv.

Vi arbetar med HBT-frågor inom SSU, S-kvinnor, LO:s medlemsförbund, Socialdemokratiska studentförbundet, Broderskap och Socialdemokratiska partiet.

Vi skriver motioner till kongresser, uppvaktar förtroendevalda och bedriver lobbyarbete.

Vi är en mötesplats för HBT-personer och deras vänner som är engagerade i olika delar av arbetarrörelsen.

På möten, kurser och fester lär vi känna varandra och diskuterar hur vi skall driva våra frågor.

Vår förra socialdemokratiska regering har de senaste åren stärkt diskrimineringsskyddet, medverkat till att homosexuella får adoptera och lesbiska inseminera. Det gör oss stolta men inte nöjda. Vi måste gå vidare och du behövs i kampen.

Bli medlem!

 

Valerica Hedman  
ordförande för
HBT Göteborgs socialdemokratiska förening
styrelse@goteborg.hbts.se

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-23 15:21