Partidistriktets expedition

Personal
                                   

 

 

 

 

 

 

Eva-Marie Rasmusson
Förste ombudsman. Kassör.

E-post

Telefon: 072-716 73 33

 

 

 

 

Claes Wennberg 

Valkretsombudsman. Ansvarig för stöd till riksdagsbänken.
Samordnare av de Västsvenska riksdagsbänkarna. Ansvarig för statsrådsbesök.

E-post

Telefon: 070-814 66 73

 

 

   

Eva Olofsson

Kanslichef. Ansvarig för facklig-politisk samverkan, 
Första Maj, arbetsplatsanknutna aktiviteter, Ernst
Wigforss stipendiefond.
E-post

Telefon: 070-574 30 03

 

 

 

Rasmus Andersson

Föreningsombudsman. Ansvarig för S-föreningar på
Hisingen och i nordöstra Göteborg, utåtriktade
aktiviteter och evenemang.

E-post

Telefon: 031-339 63 14, 070-241 19 68

 

 

 
 

Carina Ring

Ombudsman. Ansvarig för förtroendevalda, studier, nya
medlemmar, jämställdhet och mångfaldsgruppen.

E-post

Telefon: 031-339 63 02, 073-026 19 00

 

 

 

 

 

Eleonor Schüler

Assistent. Ansvar för medlemssystemet, medlemsärenden,
ansvarig för expeditionens tryck och kopieringsarbeten.

E-post medlemsservice
E-post föreningsservice

E-post Eleonor

Telefon: 031-339 63 13

 

 
 
 

Britt Palmgren
Assistent. Ansvar för telefon, större konferenser och
partidistriktets styrelse.

E-post

Telefon: 031-339 63 12

 

   

Andreas Sjöö

Kommunikationsombudsman. 

E-post

Telefon: 070-3905029

 
 

 

Silvia Nörbäk

Ekonomiassistent. Ansvarig för kommunalfond, 
kassa och redovisning, löner fösäljning av 
profilmaterial och lotter.  

E-post

Telefon: 031-339 63 09

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjänstlediga

Cecilia Dalman Eek
Mariya Voyvodova
Tord Karlsson

  

Praktikanter

Sofia Kodelja, tel 076-8410727 e-post

 

 
 
 

 


 
 
   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     
   
   
   
   
     
     
     
Sidan uppdaterades senast: 2016-10-28 11:43