En grön stad för alla

Vårt mål är ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Göteborg. Det rödgröna förslaget till budget för 2014 är ett viktigt steg i denna riktning, skriver bland andra Anneli Hulthén (S).

Vi har presenterat det rödgröna budgetförslaget för 2014. Målet är ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Göteborg.

Vi är redan stolta över staden och göteborgarna men det finns alltid problem och utmaningar för en kommunledning att ta itu med.

Vi gör därför stora satsningar på välfärden. 120 miljoner kronor till förbättrad hemtjänst och 70 miljoner mer varje år till äldreomsorgen. Gymnasieskolan får 133 miljoner ytterligare, hälften en direkt kompensation för vad regeringen och Björklund dragit in. Förskolan får 45 miljoner och stadsdelarna lika mycket ospecificerat.

Minskar klimatpåverkan
Vi gör också fortsatta satsningar på miljön och klimatet. 30 miljoner kronor till det nya miljöprogrammet för att minska vår klimatpåverkan genom modernisering och omställning samt för att bevara den biologiska mångfalden och stadens grönska. Planeringen startar för ny spårväg till Backa och Eriksberg.

Stora resurser läggs på att upprusta Konstmuséet och Sjöfartsmuséet inför stadens 400-årsjubileum. Vi satsar också på filmutveckling och ger alla barn/ungdomar möjlighet till minst ett scenkonstbesök per år. Flera idrottshallar rustas upp eller byggs och kollektivtrafikens skolkort ska gälla även kvällar och lov från årskurs 6.

De borgerliga partierna med Moderaterna i spetsen har också lagt sina förslag. De är intressanta på flera sätt.

Det första är att borgarna i det stora hela accepterar vårt rödgröna budgetförslag. Det är glädjande! Samtidigt skulle staden kanske vinna på en tydligare och skarpare opposition.

Splittrad skara
Det andra är att Moderaterna leder en splittrad skara. Partiernas förslag spretar åt olika håll. Det finns därför inget finansierat alliansförslag. Skulle deras budgetar genomföras saknas cirka 270 miljoner kronor. Det är inte ansvarsfullt. 

En tredje sak är att de främst vill göra administrativa förändringar. Pengsystem, som exempelvis skolpeng, och öronmärkning verkar vara lösningen på mycket i den moderata världen. Men vad som inte förklaras är på vilket sätt elever i utsatta stadsdelar skulle kunna tjäna på att få mindre resurser? För det blir konsekvensen av ett skolpengsystem. Vi tycker det är bättre att fördela resurserna utifrån socioekonomiska faktorer. Men det vill borgarna ta bort. Tvärtemot vad till och med den moderatledda regeringen nu börjar inse – pengar måste styras dit behoven är störst. 

Tar ekonomiska risker
Borgarna tar också ekonomiska risker som minskar stadens möjligheter till en ansvarsfull ekonomi. De minskar i sina förslag stadens allmänna reserv och räknar utifrån egna antaganden att försörjningsstödet ska minska med 25 miljoner kronor jämfört med stadens prognos. De använder alla pengar i stadens utvecklingsfond. De vill också minska nämndernas handlingsberedskap genom att sänka nivån för eget kapital. Att vara i opposition borde inte innebära minskat ekonomiskt ansvar!

En sista punkt är Moderaternas ovilja att ta ansvar. De drev nyligen tillsammans med Sverigedemokraterna och Vägvalet igenom en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. Men Moderaterna redovisar inte vad ett nej till trängselskatten kommer att innebära ekonomiskt för göteborgarna. De svarar inte på debattinlägg om folkomröstningen och de nämner den knappt på sin egen hemsida. Var finns ansvaret? 

Kanske ger borgarna några svar i fullmäktigedebatten. Vi får se. Vi är i alla fall beredda att ta fortsatt ansvar för att Göteborg ska vara en grön stad för alla.

Anneli Hulthén (S)
kommunstyrelsens ordförande

Kia Andreasson (MP)
kommunalråd

Mats Pilhem (V)
kommunalråd

Här kan du läsa hela budgeten

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-17 10:09