GP artikel om budgetförslaget 2014

 

Oförändrad skattesats. Satsning på skola, förskola och äldreomsorg. Fria arbetskläder för alla i hemtjänsten. Den rödgröna majoriteten har lämnat sitt förslag till budget 2014.

För att minska barngrupperna storlek får förskolan 45 miljoner kronor. Samtidigt godkänns nämndernas alla ansökningar om att bygga nya förskolor. Dessutom avsätts 100 miljoner kronor för att de ska finna fler lösningar till förskolor.

Gymnasieskolorna får totalt 133 miljoner kronor. En särskild satsning på 10 miljoner kronor görs på barn placerade i familjehem för att nå bra utbildningsresultat. 

Ramen för äldreomsorgen, hårt ansträngd på många håll, höjs generellt med 70 miljoner kronor. Målet är bättre teknikstöd för ökad service och bättre planering och arbetstider för personalen. Utvecklingsarbetet inom logistikområdet omfattar 120 miljoner kronor.

På elbilar, broddar och så kallad E-hälsa läggs 4,6 miljoner kronor. Det ska även bli fler trygghetsbostäder för äldre som väljer att bo kvar hemma.

Under 2014 lägger majoriteten också 30 miljoner kronor på fria arbetskläder till alla anställda inom hemtjänsten.

- Jag är glad att vi fått ihop budgeten. Vi slipper höja skatten eller skära, och vi ser möjligheten att både använda utvecklingsfond - alltså sparade pengar sedan 2012 - och att fondera medel från ett bra år till ett dåligt år, säger Anneli Hulthén (S).

Den största satsningen görs på äldre, understryker hon:

- Det är ett äldrepaket, både för de äldre och för de anställda i hemtjänsten. Vi moderniserar yrket och äntligen får de arbetskläder som alla andra yrkesgrupper har och moderna redskap i sitt jobb. 

Satsningen inleds redan vid halvårsskiftet genom kompletteringsbudgeten. Den rör 35 av de 70 miljonerna som stadsdelsnämnderna tillförs 2014.

- Det är en ganska gedigen satsning även om jag tror att det kommer att krävan ännu mer medel i framtiden. Vi får många och fler äldre - och det är positivt - men vi behöver stöd när vi är äldre. Vi har också fått den signalen från våra stadsdelsnämnder att det är en kämpig situation. Man har satsat stenhårt, men i vissa fall har fokus under tiden inte varit på våra äldre.

Kia Andreasson (MP) säger:

- Jag tycker det är fantastiskt att vi ett år som detta har fått ihop en balanserad budget med de satsningar som vi gör, framför allt på äldreomsorgen och hemtjänstpersonalen, som har en tung situation. Vi tar också ansvar för miljön och leva upp till de mål som vi sätter. Vi vill visa i handling att omställningen måste göras nu.

För att förbättra miljön och minska stadens klimatpåverkan avsätts 30 miljoner kronor. Det finns också, heter det, en beredskap för att fortsätta satsningen kommande år. För att bevara kommunens kvarvarande jordbruksmark och stärka den biologiska mångfalden satsas 10 miljoner kronor, främst för framställning av ekologisk närproducerad mat.

En ambition är också att alla skolor ska servera vegetarisk mat minst en gång i veckan. 

Mats Pilhem (V) lyfter fram två saker ut budgetförslaget:

- En ordentlig satsning på äldreomsorgen trots att vi har svårt med ekonomin. Vi tar också ett stort ansvar för alla medarbetare i Göteborg och ser till att värdera deras arbete högre genom att satsa 30 miljoner kronor för insatser för jämställda löner samt ge personal i hemtjänsten arbetskläder.

Tidigare publicerad i GP 21 maj

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-21 15:58