Kvalitéhöjning i äldreomsorgen

 

Mer personal där det behövs, bättre anpassning till de äldres önskemål och behov samt nya rutiner för planering och arbetssätt inom hemtjänsten. Det är några av de förändringar vi nu kan genomföra för att våra äldre ska få den goda äldreomsorg de är värda, skriver S, MP och V i Göteborg.

Den rödgröna majoriteten i Göteborg satsar på seniorerna i budgeten för 2014. Vi har en tid fått signaler att vi har växande problem inom äldreomsorgen. Betyget för hemtjänsten, som tidigare varit bra i Socialstyrelsens mätningar, hade gått ner i den öppna jämförelse som kom i januari. Då hade vi redan börjat ringa in var problemen fanns och vad som bör göras för att seniorer i Göteborg verkligen ska få den goda äldreomsorg de är värda.

I februari lade vi ett omfattande uppdrag till stadsledningskontoret om genomgripande förändringar i hemtjänstens sätt att arbeta. Det handlar om en grundlig översyn av rutiner för planering och arbetssätt för att öka de äldre göteborgarnas självbestämmande och se till att rätt resurser finns på rätt ställe vid rätt tidpunkt.

Nya friska miljoner
Nu skjuter vi till pengarna för att göra verklighet av detta. Det är 120 nya, friska miljoner kronor till nya system för att bättre och mer flexibelt kunna anpassa insatserna efter de äldres individuella önskemål och behov.

Inte nog med det. Vi höjer också äldreomsorgens ram med 70 miljoner kronor. Det är pengar som år efter år går in direkt i verksamheten, till mer personal där de behövs som bäst och till bättre förutsättningar för att våra äldre ska känna och ha förtroende för dem som hjälper dem.

Ovanpå det lägger vi 30 miljoner kronor och inför arbetskläder i hemtjänsten. Det är tack vare vår utvecklingsfond som vi kan göra detta – något som fått vänta alldeles för länge. Man kan se det som en arbetsmiljöfråga och ett första steg i en nysatsning på personalen – men det handlar också om kvaliteten i verksamheten. Att de som arbetar med våra seniorer har en positiv yrkesidentitet och känner sig stolta över vad de gör är den viktigaste garantin för den goda omsorgen. Att man sedan slipper olägenheten att arbeta i privata kläder kommer på köpet.

Elbilar i äldreomsorgen
Vi är också glada över att vi med budgeten för 2014 på allvar börjar pröva elbilar i äldreomsorgen. Det får ses som en försöksverksamhet och handlar kanske inte om så väldigt mycket pengar, men det innebär faktiskt att vi sätter äldreomsorgen i utvecklingens frontlinje på detta område. Tillsammans med de andra tekniksatsningar vi gör i systemen för planering av verksamhet, logistik och personal insatser är det en ordentlig modernisering av en verksamhet vars utveckling inte riktigt hängt med i tiden.

Seniorpolitiken i Göteborg handlar inte bara om äldreomsorgen. Vi har tidigare infört nolltaxa för ålderspensionärer i kollektivtrafiken. Nu kommer gratis broddar så att man på vintern kan ta sig säkert till och från spårvagnen också!

Ytterligare en satsning som vi i kommunstyrelsen har lagt till det uppdrag vi gav stadsledningskontoret tidigare i år är att främja utveckling av välfärdsteknologi. Det handlar om tekniska nyheter som underlättar för seniorer i vardagen. Man kan bara tänka på hur mycket rollatorn och mikrovågsugnen har betytt för många äldres förmåga att klara sig själv och kunna bo kvar hemma. Den tekniska utvecklingen är snabb och öppnar stora möjligheter, samtidigt som dagens seniorer är betydligt mycket mer teknikvana än tidigare generationer.

Högre livskvalitet
I kombination med det bidrag vi införde i fjol till fastighetsägare att inrätta trygghetsboenden för seniorer med en hög grad av tillgänglighet och gemensamhetslokaler för sällskaplig samvaro kan detta betyda mycket för att dagens nya pensionärer kan lägga till många år med självständighet och hög livskvalitet. Så ska det vara för våra seniormedborgare i Göteborg.

Anneli Hulthén (S)
ordf kommunstyrelsen

Kia Andreasson (MP)
kommunalråd

Mats Pilhem (V)
kommunalråd

Artikeln tidigare publicerad i GP 22 maj

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-22 09:29