Vårt parti

Vi är drygt 100 000 partimedlemmar – i alla Sveriges kommuner – som brinner för rättvisa. Socialdemokraterna i Göteborg är ett partidistrikt som omfattar Göteborgs kommun. Vi är cirka 4 000 medlemmar fördelade på tio stadsdelskretsar och cirka 100 föreningar. Vill du jobba för framtidens Göteborg? Bli medlem redan idag!

Rekommenderat

För medlemmar

Organisatorisk information från partidistriktet till medlemmar.