Ann-Sofie Hermansson ny gruppledare i kommunstyrelsen

Ikväll har Ann-Sofie Hermansson valts till ny gruppledare i kommunstyrelsen.Extra kongressen ställde sig bakom valkommiténs förslag att välja Ann-Sofie till gruppledare.

Här kan du läsa kommentarer från parti- och fackligaföreträdare runt om i Sverige. 

Valkommitténs motivering:

Under de senaste månaderna har Socialdemokraterna i Göteborgs valkommitté arbetat med att ta fram ett förslag på vem som ska ta över som gruppledare i kommunstyrelsen. Valkommittén beslutade sig i ett tidigt skede för att ha en öppen process vilket bl.a. resulterat i att fem kompetenta socialdemokrater tackat ja till att kandidera.

Inledningsvis ägnades en längre tid åt att ta fram vilka erfarenheter och egenskaper som krävs för det svåra och viktiga uppdraget att vara kommunstyrelsens ordförande. Under processen har valkommittén tagit del av de inkomna nomineringarna från föreningar och enskilda medlemmar. Valkommittén anordnade en hearing med kandidaterna, som var öppen för medlemmar i Socialdemokraterna samt press, och som direktsändes via hemsidan för att så många som möjligt skulle kunna ta del av den. Efter hearingen samlade valkommittén ordföranden från partiets olika föreningar för att lyssna in föreningarnas intryck och åsikter. Valkommittén vill med värme tacka de kandidater som ställt upp och ser det som en oerhörd styrka att partiet inte bara har en utan fem skickliga kandidater. Kandidater som samtliga hjälpt till att stärka partiet under den öppna processen. 

En enhällig valkommitté föreslår Ann-Sofie Hermansson till uppdraget som ny gruppledare för kommunstyrelsen med följande motivering: 

”Ann-Sofie Hermansson har en lång, bred och gedigen erfarenhet av fackligt och politiskt arbete på flera nivåer, lokalt, nationellt såväl som EU-nivå. Hon har ett mycket stort förtroende i hela partiet vilket visade sig med största tydlighet i nomineringarna men som även varit påtagligt tidigare, exempelvis i samband med valet av kongressombud. Ann-Sofies förankring i partiet och i Göteborg i kombination med att hon är en optimistisk politisk visionär som sätter laget framför jaget har varit några av de avgörande komponenterna i valkommitténs val. 

Socialdemokraterna i Göteborg har under de senaste åren tappat förtroende hos göteborgarna. Det är nu mer än någonsin viktigt att lyssna på medborgarna. Vi är övertygade om att Ann-Sofie har det som krävs för att möta detta. Hon har ett skarpt intellekt, stor drivkraft, fast förankring i verkligheten och ett inlyssnande sätt. En kombination vi är övertygade om kommer att vara avgörande för att utveckla socialdemokratin för framtiden.

Det är vår övertygelse att Ann-Sofie har det som både Göteborg och göteborgarna behöver!”

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-18 19:21