Vår vision

Tynnereds Socialdemokratiska Förening

 

Vår politiska vision:

Att vi alla i det goda Tynnered är delaktiga utefter bästa förmåga och engagerar oss solidariskt för att förbättra villkoren för alla som bor och verkar i stadsdelen.

 

Vi vill nå visionen

Genom att arbeta i Stadsdelsnämnden (SDN) för Tynnereds-bornas goda levnadsvillkor och livskvalitet. Kommunfullmäktige tilldelar nämnden varje år resurser i form av pengar för att driva verksamheten. Att öka dessa resurser är ett kontinuerligt arbete vi engagerar oss i. Nämnden anger vidare mål och ramar för insatserna som sedan utförs av Stadsdelsförvaltningens enheter.

 

Vi vill mer:

• minska antalet barn/grupp i förskolan och anpassa grupperna till barnens behov.

• anställa fler vuxna i grundskolan och få färre elever per lärare; prioritera barn med särskilt stödbehov

• öka tiden för gymnastik och motion i grundskolan i samarbete med föreningarna i stadsdelen

• verka för att skolorna aktivt arbetar för en god livsstil hos skolungdomarna och hindrar dem från att använda droger

• skapa en trygg uppväxtmiljö för barnen och minska antalet barn som samhället måste ta hand om och vårda.

• utveckla kvaliteten i omsorgen för äldre och funktionshindrade

• stärka den sociala, medicinska och psykiska hälsan hos de boende i gruppbostäder och äldreboende

• förbättra arbetsmiljön inom Stadsdelsnämndens verksamhet så att äldre personal kan arbeta kvar fram till pensioneringen och att utslitning och sjukskrivning motverkas.

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-04 11:09