SEKO - (S)

Våra medlemmar tillhör SEKO Väst och vi arbetar politiskt framför allt inom Göteborgs partidistrikt. Men självklart hjälper vi till med nomineringar för våra medlemmar som tillhör de andra partidistrikten eftersom vår avdelning täcker hela Västra Götaland.

Vår förening är ett stöd för SEKO som förbund i olika frågor som rör våra arbeten och arbetsplatser och samtidigt ta tillvara SEKO:s medlemmars intressen.

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-05 18:38