Socialdemokratiska stadsdelskretsar

I Göteborg har vi 10 stadsdelskretsar. Kretsarnas geografiska område motsvarar stadsdelsnämndsområdena. Medlemmar i kretsen är samtliga partimedlemmar boende inom kretsens område. Varje krets har sin ekonomi och kretsarna har tillsammans med grundorganisationerna nomineringsrätt. Ett kretsråd bestående av ordförande i kretsarna under ledning av partidistriktets ordförande eller vice ordförande samordnar kretsarnas arbete. Stadsdelskretsarna leder och samordnar partiets agitations- organisations- studie- och informationsverksamhet inom sitt område. Medlemmarna röstar fram styrelsen för stadsdelskretsen.

Här finns alla 10 stadsdelskretsar

Klicka på den krets du önskar komma i kontakt med så skapas ett mail till kretsens ordförande


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidan uppdaterades senast: 2013-06-13 11:17