Partikongress 2017

Göteborg har fått äran att stå värd för Socialdemokraternas partikongress 2017. På denna sida hittar du all information du behöver. Sidan uppdateras löpande. 
 

 

 

 

 

 Bild: Göteborgsdelegationen på partikongressen i Västerås, 2015. 

 

Inför partikongressen 2017
Partikongressen hålls den 8 -12 april 2017 på Svenska Mässan i Göteborg.

 
Motionsrätt:
Motioner till partikongressen kan väckas av enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation
Partidistriktet rekommenderar att motioner även behandlas av medlemmens förening/klubb innan den sänds till Göteborgs partidistrikt. För att ha motionsrätt i Göteborg ska huvudmedlemskapet i partiet vara i Göteborgs partidistrikt/arbetarekommun och inte i något annat partidistrikt.

Motionsstoppet var den 15 september och listan på inkomna motioner hittar du här.

___________________________________________________________________________________________

Volontärer till partikongressen i Göteborg 2017

Kontakt: Eva Olofsson, 070-574 30 03, eva.olofsson@socialdemokraterna.se

Partidistriktet söker volontärer till partikongressen 8-12 april 2017 (lördag-onsdag).Vi behöver en mängd personer som kan ta ansvarar för både stora som små praktiska arbetsuppgifter t ex ta hand om allt rörande transporter, garderoben, inbjudna gäster, vakta strategiska dörrar/portar, åhörare (incheckning vid bågarna), utställare, journalister mm.  
Volontärsarbetet på kongressen kan handla om både korta och långa uppdrag, från en engångsinsats på två timmar till uppdrag som omfattar flera timmar/hel dag. Alla volontärer placeras på de uppdrag som är lämpligast utefter tillgång och personlig erfarenhet.
Vi ser gärna volontärer: unga som äldre, med erfarenhet av sjukvård, serviceyrken, säkerhetsarbete, språkkunskap etc. men det finns inga krav. Alla insatser är lika välkomna. Alla volontärer arbetar efter ett personligt överenskommet schema och under en ansvarig gruppsamordnare. För att alla volontärer skall känna trygghet i uppdraget erbjuds två träffar med utbildningsinslag som kan vara bra att ha kunskap om i volontärsarbetet.

Volontärerna indelas i tre uppdragsgrupper:
- Trafik och servicegruppen
- Säkerhet och garderob
- Allmänna volontärsgruppen

Tyvärr har vi inte möjlighet att betala förlorad arbetsförtjänst utan endast utlägg för mat (vid arbete minst 4 timmar).
Anmäl ditt intresse till: https://response.questback.com/socialdemokraterna/partikongressvolontar2017

___________________________________________________________________________________________

Nominering till ombud

Här hittar du alla ombudskandidater


Viktiga datum i samband med ombudsvalet:
1 november, är det nomineringsstopp och då skall all ovanstående information vara inskickad. 
15-30 november, är röstningstiden
13 december, presenteras ombuden