Partikongress 2017

Göteborg har fått äran att stå värd för Socialdemokraternas partikongress 2017. På denna sida hittar du all information du behöver. Sidan uppdateras löpande. 
 

 

 

 

 

 Bild: Göteborgsdelegationen på partikongressen i Västerås, 2015. 

 

Inför partikongressen 2017
Partikongressen hålls den 8 -12 april 2017 på Svenska Mässan i Göteborg.

 
Motionsrätt:
Motioner till partikongressen kan väckas av enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation
Partidistriktet rekommenderar att motioner även behandlas av medlemmens förening/klubb innan den sänds till Göteborgs partidistrikt. För att ha motionsrätt i Göteborg ska huvudmedlemskapet i partiet vara i Göteborgs partidistrikt/arbetarekommun och inte i något annat partidistrikt.

Motionsstoppet var den 15 september och listan på inkomna motioner hittar du här.

___________________________________________________________________________________________

 

Nominering till ombud

Göteborgsdelegationen kommer bestå av 11 ombud och det är dem 11 som nu ska väljas.


I år kommer kandidatpresentationerna och ombudsvalet vara helt digitalt.

Alla partimedlemmar kan nomineras, antingen av sig själva eller av annan medlem. Tänk på att de nominerade ska vara tillfrågade och tackat ja samt att ni bör nominera efter en representativ sammansättning: kön, ålder, geografisk spridning mm.

För att kunna bli nominerad behöver hen även ha sitt huvudklubbmedlemskap inom Göteborgs partidistrikt.

Vid en nominering måste kandidaten skicka in följande uppgifter:

Förnamn och efternamn
Huvudklubbmedlemskap

Efter att nomineringen inkommit till partidistriktet kommer vi kontakta den nominerade för att få in mer information till en digital kandidatfolder.

Viktiga datum i samband med ombudsvalet:
1 november, är det nomineringsstopp och då skall all ovanstående information vara inskickad. 
15-30 november, är röstningstiden
13 december, presenteras ombuden

Då omröstningen är helt digital kommer alla medlemmar efternomineringsstoppet få en länk där alla kandidater presenteras och omröstningen genomförs.  

 

Nomineringarna skickar du in HÄR