Socialdemokraterna i Västsverige

I Västsverige samarbetar de sex socialdemokratiska partidistrikten om gemensamma regionala frågor och om politiken i Västra Götalandsregionen. Vårt parti finns också nära dig. Välkommen!

Styrelsen väljs av årsmötet och består av två ordinarie ledamöter och två ersättare från varje partidistrikt. Ordförandeskapet cirkulerar mellan distrikten. I det västsvenska partiarbetet samarbetar de sju partidistrikten om gemensamma frågor. Fem av distrikten finns inom Västra Götaland och samordnar regionpolitiken, där bland annat sjukvård och kollektivtrafik ingår.

För Socialdemokraterna i Västsveriges hemsida, klicka här.

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-26 09:16