Utskott

Partidistriktets utskott arbetar på uppdrag av partidstriktets styrelse.

Här hittar du det senaste beslutet gällande utskottens uppdrag, antaget 170116.

 

Här finner du namnlistor på de pesoner som sitter i utskotten

Facklig-politiska utskottet

 

Internationellt utskott

 

Kyrkopolitiskt utskott

 

Seniorutskottet

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-05 17:39