NOMINERINGSANMODAN KYRKOVALET 2017

Nu är det dags att nominera till våra uppdrag inom kyrkan inför det kommande valet.

Rekryteringsbehovet kommer att se annorlunda ut inför 2017 än det gjorde 2013, vilket är en konsekvens av den nya kyrkliga organisationen. Partiet behöver upprätta valsedlar för tre nivåer:

-     Val till kyrkomötet (nationell nivå)

-     Val till stiftsfullmäktige (regional nivå)

-     Val till kyrkofullmäktige i följande enheter inom Göteborg

  • Askims församling
  • Backa pastorat
  • Carl Johans pastorat
  • Domkyrkopastoratet
  • Lundby församling
  • Nylöse pastorat
  • Torslanda-Björlanda församling
  • Västra Frölunda pastorat
  • Örgryte pastorat

 

För att kunna bli nominerad till kyrkovalet måste du vara medlem i Socialdemokratiska arbetarepartiet och i Svenska kyrkan. 

 

Nomineringarna ska vara expeditionen tillhanda senast den 15 november 2016 via följande länk: https://response.questback.com/socialdemokraterna/kyrkovalet2017

 

Beslut om valsedlarna kommer att fattas av partidistriktets årsmöte våren 2016. Mer information om kyrkans nya organisation, det kommande valet och nomineringsprocessen kommer att finnas på hemsidan senast den 1 september och sidan kommer sedan att uppdateras kontinuerligt.

 

Hälsningar Valkommittén

Sidan uppdaterades senast: 2016-08-19 10:35