Seniorutskottet

Utskottets uppgift är att bedriva verksamhet för seniorer, att stimulera till politiska samtal ur ett seniorperspektiv. Utskottet har också ett ansvar för kontakt och kommunikation med pensionärsorganisationerna. Utskottet utses av styrelsen vid dess konstituerande sammanträde. Grundorganisationer och medlemmar ska en gång om året ges möjlighet att nominera till utskottet. Styrelsen utser också ordförande i utskottet. Utskottet ligger organisatoriskt direkt under distriktsstyrelsen.

Ordförande

Christina Holmqvist

Ordinarie ledamöter

Bernt Sabel

Siw Wittgren Ahl

Claes Göran Brandin

Ankie Andersson

Lars Wenander

Christer Westberg

Lennart Alverå

Eva Nihlbladh

Lennart Orstadius

Kerstin Billmark

Ansvarig ombudsman

Rasmus Andersson

Verksamhetsplan

Seniorutskottets verksamhetsplan finns att hämta som PDF här:

Verksamhetsrapport

Seniorutskottets verksamhetsrapport från 2016 finns att hämta som PDF här:

 

Alla seniormöten 2017

Vi vill ha rättvis skatt

Sidan uppdaterades senast: 2017-02-13 13:42