Valkommittén

Uppdrag

Förteckning över uppdrag som fördelats av valkommittén för 2015-2018 klicka här.

 

Om valkomittén

Höstdistriktskongressen 2013 beslutade att godkänna partidistrikets framtagna ledarskapsprofil och arbetsordning för valkomittén. Den nya valkommittén valdes på höstkongressen 2012 och har bland annat till uppgift att ta fram förslag på valsedlar till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag. 

Höstdistriktskongressen 2013 beslutade att anta nedanstående arbetsbeskrvining och ledarskapsprofil.

arbetsbeskrivning

ledarskapsprofil

Rapport från valkommittén till distriktskongressens årsmöte 2015

 

Valkommitténs sammansättning

Valda ledamöter av årskongressen fram tills årskongressen 2019
Siw Wittgren-Ahl, vice ordförande och sammankallande i beredningsutskottet siw.wittgrenahl@gmail.com 070-3439642
Kerstin Billmark, beredningsutskottet
Alfred Johansson (från  Höst DÅK 2016)
Henrik Nilsson
Annelie Schagerström
Jasmin Boroumand
Jack Rolka
Reza Talebi

Valda ledamöter från partidistriktets styrelse och facklig-politiska utskottet
Anna Johansson,styrelsen
Ann-Sofie Hermansson, styrelsen
Claes Söderling

Adjungerade
Ingrid Andreae och Ali Mooeni från kommunfullmäktigegruppen
Kerstin Brunnström och Olof Svensson från regionfullmäktigegruppen

Ansvariga ombudsmän
Eva-Marie Rasmusson, sekreterare och försteombudsman
Carina Ring, bisittare och ansvarig för förtroendevalda 

Sidan uppdaterades senast: 2016-12-21 10:52