En bättre skola i Göteborg. För alla.

Sverige är ett bra land, men någonting håller på att gå sönder. Den svenska skolan rasar i internationella jämförelser, skolresultaten faller kraftigt och klyftorna mellan elever ökar. Högerregeringen lovade att höja resultaten i skolan. Verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – skattesänkningar och privatiseringar – inte fungerar.

Sverige behöver en ny riktning. Vårt mål är att år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs investeringar för att stärka skolan. Skolan är nyckeln till människors frihet och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk utveckling. Vi vill investera i lärarna, mindre klasser, tidiga insatser och en likvärdig skola med höga resultat. Senast år 2020 vill vi halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga till gymnasiet.

Göteborg är ingen isolerad ö. Även här finns utmaningar för skolan. Det kan handla om att det behövs mer lärarresurser eller bättre arbetsro i klassrummen. För oss kommer elevernas bästa alltid att komma före skattesänkningar och vinstjakt. Vi vill fördela resurser efter behov, och har i Göteborg satsat 70 miljoner på de 11 skolorna med störst utmaningar. Ytterligare en utmaning är att lärare ska få vara lärare i högre utsträckning än idag. Nu drunknar många lärare i administrativa uppgifter istället för att kunna fokusera på undervisningen. Så ska det inte behöva vara. Dessutom måste rektorerna stärkas i sitt pedagogiska ledarskap. I Göteborg ger vi stöd till våra skolledare som chefer och pedagogiska ledare.

Den fria etableringsrätten leder till ett slöseri med skattepengar. Idag får Göteborgs stad endast möjlighet att yttra sig vid nyetablering av friskolor, där Skolinspektionen gör den slutliga bedömningen. För Göteborgs del har det inneburit omställningskostnader på 158 miljoner som en följd av överetablering när elevkullar krympt. Det måste därför bli slut på vinstjakten i skolan och kommunerna måste få mer att säga till. Vi måste stoppa slöseriet med skolpengar.

För oss socialdemokrater går investeringar före fortsatta skattesänkningar. Det är endast så vi kan få en skola utan klyftor där alla barn och ungdomar får möjlighet att lyckas. Vi kommer att behöva fler lärare, mindre klasser, bättre kunskapsfokus och arbetsro i klassrummen. Vår prioritering är tydlig. Investeringar i en bättre skola går alltid före fortsatta skattesänkningar. För ett bättre Göteborg. För alla.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-16 16:30