Budget för ett jämlikt Göteborg med satsningar på jobb och skola

.

De rödgrönrosa tar sikte på ett jämlikt Göteborg. Därför riktas satsningar på jobb, skola och äldre för att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa. Vägen till en jämlik stad går via jobb och utbildning.

Fler jobb med entreprenörskvarter och kompetenscenter

Budgeten innehåller en satsning på jobb i hela staden där steg tas för att stärka företagandet och det kreativa klimatet genom att etablera ett Entreprenörskvarter och konceptet Tillåtande oaser.

- Nu satsar vi på att bygga en infrastruktur för företagsutveckling och fler jobb i hela staden. Vi etablerar ett Entreprenörskvarter och satsar på att stärka det kreativa klimatet. Fyra kompetenscentra kommer också etableras runtom i staden som ska skapa fler vägar till jobb och öka jämlikheten i staden, säger Dario Espiga, kommunalråd med ansvar för personal, arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Stadens insatser för att stimulera företagande i stadsdelarna ska samordnas med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, som etablerar kompetenscentra i Gamlestaden, Angered, Hisingen och Västra Göteborg.

Grundskolesatsning för 300 miljoner kronor

Med en storsatsning på totalt 200 miljoner till grundskolan skapas bättre förutsättningar för att alla elever att nå kunskapskraven. Därutöver tillkommer 100 miljoner kronor från statens lågstadiesatsning. Fler anställda lärare kan anställas som då får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre. Av denna satsning går 25 miljoner kronor till fritidshemmen för att öka personaltätheten.  

- Genom skolsatsningen ger vi alla elever bättre möjligheter att nå kunskapsmålen och lära för livet. Skolan är ett av de viktigaste verktygen vi har för att utjämna ojämlikhet och varje satsning på skolan är en satsning på framtiden, säger Dario Espiga.  

Vidare finns också en satsning på 40 miljoner kronor för minskade barngrupper i förskolan för att fortsätta höja kvaliteten. 

Satsning för ökad kvalitet i äldreomsorgen

Genom en satsning som sammanlagt uppgår till 100 miljoner kronor ska kvaliteten i äldreomsorgen stärkas. Satsningen motsvarar cirka 200 nya medarbetare. I budgeten finns också satsning för ökad tillgänglighet till korttidsboenden på 20 miljoner kronor vilket motsvarar 30 platser eller 2 avdelningar. Pengarna läggs ut till stadsdelsnämnderna.

- Jag är stolt över att presentera en budget som innehåller så många satsningar för ett jämlikt Göteborg och en hållbar stad, säger Dario Espiga.

Budgetdokument

Rödgrönrosa stadsbudgeten för 2016 i sin helhet.

Läs det rösgrönrosa pressemdelandet om budgeten.

Budgetpresentation av rödgrönrosa budget.

Sammanfattande PM om den rödgrönrosa budgeten.

Tidigare presenterade satsningar

Fritt wifi i staden med rödgrönrosa budget

Fritt inträde på kommunala bad för 65+:are

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-19 08:30