Hemtjänst

Här har vi samlat vad vi tycker om hemtjänsten i Göteborg. Det finns både artiklar som beskriver situationen men också våra vallöften inför valet 2014. 

"Återstår utmaningar att lösa inom hemtjänsten", säger, Camilla, ordf för SDN AFH

 
"Helhetsgrepp med attraktiv hemtjänst" säger Marina Johansson, kommunalråd.

 

"Jag känner att jag gör ett bra jobb" Intervju med Kristoffer Johansson,
vikarie inom hemtjänsten.

"Gött att vara 
äldre i
Göteborg" 
säger Daniel
Bernmar 
(V)

 

 

Läs mer om
projektet Attraktiv
Hemtjänst här.
 

 

 

Inför valet 2014 hade vi tre vallöften för madatperioden för Göteborgs äldre.

1. Seniorhotell öppnas där alla över 67 år kan checka in.

2. 150 miljoner kr till ökad bemanning i äldreboenden och hemtjänsten.

3. Nej till LOV. Göteborgs äldre går före privatisering och vinstintressen.