Fler jobb i Göteborg

Arbetslösheten sjunker. Socialdemokraternas mål är att till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Det kräver framtidsinriktade investeringar i jobb och utbildning så att företag kan växa och anställa. Det är viktigare än fler skattesänkningar. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen investerat stort i jobb med schyssta villkor, utbildningsplatser och fler händer i välfärden. 


Trots den förra borgerliga regeringens misslyckanden ser vi att Göteborg med kringliggande region haft en stark utveckling. Sedan år 2000 hittar vi den högsta jobbtillväxten i landet i Göteborgsregionen, men också den högsta tillväxt i total lönesumma. Det indikerar en stark utveckling med fler som anställs och att det handlar om lönsamma företag med ett högt kunskapsinnehåll som kan betala högre löner. Samtidigt har Göteborg klarat ungdomsarbetslösheten bättre än riket. Under 2013 var arbetslösheten bland unga 18-24 år två procentenheter lägre i Göteborg än i riket. I början på 2016 nådde Göteborgs stad för första gången på flera årtionden lägre arbetslöshet än Stockholm. 

Det finns inga genvägar om Sverige ska klara jobben och stå sig i den allt skarpare internationella konkurrensen. Vi är inte störst eller billigast. Därför måste vi flytta fram våra positioner genom kvalitet, innovation och kompetens istället för sänkta skatter och pressade löner. Ska vi nå det ambitiösa målet om lägst arbetslöshet i EU 2020 måste vi ha en aktiv näringspolitik och samverkan. Det är nyckelfaktorer för att skapa bättre möjligheter för såväl de små-, medelstora som större företag.

90-dagarsgarantin

Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem som både drabbar individen och håller tillbaka samhällsutvecklingen. Den måste tas på största allvar.  Unga utan arbete ska få stöd direkt och inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en utbildning som leder till jobb. Det är en investering i framtiden.

Utveckla Göteborg som innovationsstad

Tillsammans med akademi och näringsliv vill vi fortsätta utveckla Göteborg som innovationsstad – en stad som ser framtidens lösningar och samverkar för att förverkliga dem. Göteborg ska vara ledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Som ett första steg vill vi skapa ett forum för strategiska näringslivsfrågor i Göteborg. Genom ett handslag mellan politik, akademi och näringsliv tar vi sikte på framtidens jobb redan idag.

Stärka företagandet

Vi vill ta ytterligare steg för att stärka företagandet. Idag erbjuder staden både tillväxtprogram för små- och medelstora företag, starta företagskurser, inkubatorer och en företagsakut för företag i ekonomisk svårighet. Nyföretagandet ökade med fem procent i Göteborg under 2013, men vi behöver göra ännu mer. Därför vill vi nu ta ytterligare steg för att stärka företagandet genom att skapa ett entreprenörskvarter där nya idéer, produkter och tjänster kan växa fram.

Genom ambitiösa mål och att prioritera framtidsinvesteringar framför fortsatta skattesänkningar kan vi skapa fler jobbtillfällen och sätta människor i arbete. Det behövs för ett bättre Göteborg. För alla.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-16 16:41