Jämlik vård i Göteborg

Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Sverige har en sjukvård för alla som håller världsklass och ligger i utvecklingens framkant. Men något håller på att gå sönder. Resurserna räcker inte till. De anställda i vården behöver ta hand om allt fler gamla och sjuka. Människor far illa av vinstjakten i välfärden och hälsan är mycket ojämnt fördelad.

Idag skiljer nio år i förväntad livslängd i olika delar av Göteborg. Det är naturligtvis oacceptabelt och det finns många saker som måste förändras för att utjämna skillnaden i hälsa.

Socialdemokraternas väg är att alla Göteborgare ska få vård efter behov och inte efter storleken på sin plånbok. Den nära vården ska utvecklas och finnas där människor med behov av vård finns. Patientkontrakt ska införas för att ge människor större inflytande och bättre tydlighet, speciellt vid omfattande sjukvårdsbehov. Ett steg mot jämlik vård och jämlik hälsa i Göteborg är att vi förbättrar den nära sjukvården i Nordöstra Göteborg och bygger Angereds Närsjukhus.

Den viktigaste faktorn för jämlik hälsa är att minska arbetslösheten. Vi vill därför satsa på ett regionalt kunskapslyft där vi använder våra utbildningsverksamheter på alla nivåer för att öka regionens konkurrenskraft och skapa fler jobb. Genom att vara ledande när det gäller utbildning, validering och forskning skapas möjlighet att möta nya och förändrade kompetenskrav.

En av sjukvårdens största utmaningar är att kunna rekrytera tillräckligt många kompetenta medarbetare. Vi vill fortsätta och utöka satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor och kompetensutbildning för undersköterskor. På så vis underlättar vi inte bara för medarbetaren utan underlättar även rekryteringen av sjukvårdspersonal för en fortsatt högkvalitativ sjukvård.

Vi vill inte ha det som i högerstyrda landsting där vårdklyftorna växer. Där får vårdcentralerna i utsatta områden med mer ohälsa mindre pengar samtidigt som fler vårdcentraler etableras där folk är rikare och friskare. Där accepteras två väntrum i vården – ett för vanliga patienter och ett för dem som har egna privata försäkringar. Plånbokens storlek går före vårdbehovet. Här i Västra Götaland föreslår Moderaterna fler vårdval och mer privatiseringar. En splittrad sjukvård för ökade vinster hos privata vårdgivare istället för en sammanhållen sjukvård för patienternas bästa.

För att klara av investeringar i en vård av världsklass krävs en sjukvård som inte splittras mellan ett flertal vårdgivare. En som håller samman. Vår väg bygger på samverkan mellan kommun och region och mellan sjukhus och vårdcentral. Samarbete får aldrig ersättas av konkurrens och vinstintressen. En sammanhållen vård är inte bara bra för den som söker vård, det är också viktigt för samarbetet mellan vården, forskningen och den industri som kallas life science. Det viktigt för framtiden, både när det gäller jobben och hälsan.

För att vården ska bli mer jämlik i Västra Götaland krävs att vi fördelar våra ekonomiska resurser rättvist. Det är i områden där hälsan är som sämst som insatser behövs mest. Det kräver tydligare styrning av resurserna. Inte bara för att det är rättvist, inte bara för att det är moraliskt riktigt, utan för att det är en investering i bättre hälsa och välmående.

Svensk cancersjukvård är världsledande, men inom flera cancerformer är väntetiderna oacceptabelt långa. Ovissheten och bristen på besked skapar en stor otrygghet för de patienter som drabbas. Vi vill därför att alla landsting och regioner ska garantera alla patienter behandling inom fyra veckor. Resurser behöver samlas för att klara hela vårdkedjan inom cancervården från diagnos till rehabilitering.

En annan viktig del i att förbättra vården är att minska vårdpersonalers administrativa bördor. Istället ser vi värdet i att undersköterskor, sjuksköterskor och läkare får mer tid för patienterna.

Ska vi fortsätta att ha en välfärd i världsklass krävs att vi satsar på personalen, sjukhusen, forskningen och en jämlikare hälsa. Det är viktigare än fler skattesänkningar och privatiseringar. Så skapar vi ett bättre Sverige och ett bättre Göteborg. För alla.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-19 18:18