Jobb, skola och välfärd eller skattesänkningar

Valet 2014 stod mellan investeringar i fler jobb, bättre skola och stärkt välfärd eller privatiseringar och fortsatta skattesänkningar. 

Ovan denna text finner du våra vallöften och information om hur vi uppfylller dem. Du finner även kampanjamaterial och våra affischer i valrörelsen 2014. 

 

 

   
   

 

Garantera Göteborgs unga jobb eller utbildning inom 90 dagar – eller garanterade skattesänkningar? Det är vad valet handlar om.

 Efter 130 i miljarder kronor i skattesänkningar från högerregeringen har massarbetslösheten ökat och bitit sig fast, särskilt bland unga. Moderaterna kommer fortsätta sänka skatterna. Vi vill att unga i Göteborg ska erbjudas jobb eller utbildning inom 90 dagar om de går utan arbete. Det är viktigare än privatiseringar och fortsatta skattesänkningar. Det är med kunskap och fler jobb som vi skapar ett bättre Göteborg. För alla.

Fler lärare och mindre klasser för arbetsro i Göteborgs skolor eller skattesänkningar? Det är vad valet handlar om.

Efter 130 miljarder kronor i skattesänkningar från högerregeringen har skolresultaten sjunkit. Moderaterna har prioriterat skattesänkningar framför skolan. Moderaterna kommer fortsätta sänka skatterna. Vi vill investera i skolan med att minska klasserna, anställa mer personal och ge stöd i rätt tid. Vi vill skapa arbetsro. Det är viktigare än privatiseringar och fortsatta skattesänkningar. Vi skapar ett bättre Göteborg. För alla.

Stöd till Göteborgs äldre eller privatiseringar? Det är vad valet handlar om.

Efter 130 miljarder kronor i skattesänkningar från den borgerliga regeringen har välfärden försämrats. Moderaterna har prioriterat privatiseringar och skattesänkningar framför välfärden. Moderaterna kommer fortsätta sänka skatterna. Vi vill stärka välfärden genom att öka bemanningen i äldreboende och hemtjänsten i Göteborg. Vi vill ge Göteborgs äldre det stöd de behöver. Det viktigare än privatiseringar och fortsatta skattesänkningar. Vi skapar vi ett bättre Göteborg. För alla.