Internt argumentationsstöd

Här finns:

  • Svar på Göteborgsalliansens valmanifest
  • Internt argumnetationsstöd för valarbetar
  • Fördjupat argumentationsstöd för valarbetare
  • Rapport om Göteborgs utveckling under 20 år
  • FAQ om västsvenska paketet

 

Vad tycker Socialdemokraterna i Göteborg? Prenumerera på partidistriktets "Dagens (s)nackis" för att få direktinformation via e-post ett par gånger i veckan. Anmälan till claes.wennberg@socialdemokraterna.se

Här finner du rapporten Svar till Göteborgsmoderaternas/ alliansens valmanifest


 

Här finner du vår häfte med internt argumetationsstöd för valarbetare.

 

Här finner du fördjupat argumetationsstöd för vallarbetare inom de prioriterade områdena.

Här finner du en rapport om Göteborg utveckling under 20 år 

Här finner du svar på vanliga frågor kring Västlänken

Här finner du rapporten Svar till Göteborgsmoderaternas/ alliansens valmanifest

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-18 15:17