Centrum

Kommunfullmäktigeledamöter i Göteborg från Centrum

Ledamöter  

Ju mer arbetslösheten ökar och skolresultaten
sjunker, desto mer behövs visionen om ett
bättre Göteborg för alla – i skolan, på jobben,
i vården och i ditt eget liv. Dit når vi med
investeringar i skola, fler jobb och stärkt
välfärd. Det är viktigare än fortsatta
skattesänkningar.

dario.espiga@stadshuset.goteborg.se

För ett Göteborg med minskade klyftor och
rättvisa villkor, där våra möjligheter inte
styrs av kön, etnicitet eller social bakgrund.

Jag kommer att arbeta för:
• Ökat bostadsbyggande
• En bättre och likvärdig skola
• Ett jämställt samhälle

0763 22 42 52
myalnebratt@hotmail.com

Valet handlar om att vi måste investera i våra
barn och ungdomars framtid istället för att
prioritera fortsatta skattesänkningar. Detta för
att alla, oberoende av bakgrund, ska kunna
lyckas i skolan. Först då kan Göteborg möta
framtiden och utvecklas till en modern
kunskaps- och industristad.

robert.hammarstrand@stadshuset.goteborg.se

Ersättare  

Sverige är ett bra land att leva i, men otryggheten
och klyftorna har ökat.

Därför vill jag satsa på:
• Bra utbildning för alla
• Trygga anställningsformer
• Nära samarbete med lokala näringslivet

0705 85 29 11
Ingrid.andreae@lo.se
Twitter: @ingridandreae

Aslan Akbas aslan.akbas@centrum.goteborg.se
   
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-04 23:23