Hisingen

Kommunfullmäktigeledamöter i Göteborg från Hisingen

 Ledamöter

 

 

Ju mer arbetslösheten öka och skolresultaten
sjunker, desto mer behövs visionen om ett bättre
Göteborg för alla - i skolan, på jobben, i vården
och i ditt eget liv. Och dit når vi med invisteringar
i skolan fler jobb och stärkt välfärd. Det är viktigare
än fortsatta skattesänkningar.

johan.nyhus@stadshuset.goteborg.se


 

Jag vill förbättra äldreomsorg i Göteborg. Idag
är det många anhöriga som gått ner i arbetstid
för att vårda en nära anhörig, oftast är det kvinnor
som gör det. Därför kommer jag arbeta för att
äldre får ökad självbestämmande över sin vardag
och sin omsorg. Det behövs fler trygghetsboender
för äldre. Att det anställs mer personal i äldre-
omsorgen och arbetsmiljön förbättras.

031 368 00 71
marina.johansson@stadshuset.goteborg.se

 

jahja.zeqiraj@gmail.com

 

 

Jag vill ihop med andra utveckla ett solidariskt,
rättvist och hållbart samhälle, där vi tilsammans tar
ansvar för kommande gennerationer. Att vi erbjuder
alla möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar i
livet.

0703 66 72 65
lena.malm@kommunfullmaktige.goteborg.se
@MalmLena 

Rösta på mig för en bättre förskola och skola i
Norra Hisingen. Detta skall vi klara genom att
fortsätta bygga nya förskolor och skolor.
På detta vis skall vi fortsätta minska
barngrupperna och klasserna.

070 29 92 20
tord.karlsson@socialdemokraterna.se
@tord_karlsson

 

   

Jag drömmer om ett Göteborg som Sveriges mest
attraktiva stad, där drömmar bor och möjligheter
växer. Med socialdemokrati kan vi göra det
till verklighet.

• En bostadspolitik som ger unga
egen bostad
• En skola i världsklass. För alla.
• En arbetsmarknad där lika lön för lika
arbete är en självklarhet, oavsett kön

0707 12 71 79
hannalindquist1306@gmail.com
@hanna_lindquist

 Ersättare  
 

Ju mer arbetslösheten ökar och skolresultaten sjunker,
desto mer behövs visionen om ett bättre Göteborg
för alla – i skolan, på jobben, i vården och i ditt eget
liv. Dit når vi med investeringar i skola, fler jobb
och stärkt välfärd. Det är viktigare än fortsatta
skattesänkningar.

linusglanzelius@hotmail.com

Saida Hussein

Jonas Attenius


saidamoge@hotmail.com

jonas.attenius@gmail.com


 


Sidan uppdaterades senast: 2014-08-04 22:51